- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SINDIKAT UPRAVE VOJVODINE

IZVEŠTAJ SA SEDNICE POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE VOJVODINE
31. 5. 2023. godine

Dana 31. maja 2023. godine, u Novom Sadu, održana je sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine, na kojoj su u radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali predsednik i sekretar Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije, Slađan Bobić i Jelena Arbutina, kao i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić.

Predsednik Pokrajinskog odbora Jovan Koprivica, izvestio je članove o aktivnostima Sindikata u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, o predlozima i inicijativama Sindikata za isplatu toplog obroka i regresa, o zahtevima za povećanje osnovice zarada, kao i o zahtevima za povećanje minimalne zarade. Sindikati traže da se minimalna zarada sa 40.000 dinara poveća od 01. jula ove godine na 50.000 dinara, koliko košta i minimalna potrošačka korpa.

U daljem radu sednice, predsednik Republičkog odbora Slađan Bobić je informisao da se sve aktivnosti Sindikata uprave Srbije mogu pratiti na sajtu Sindikata, da se sve radi transparentno i u skladu sa Statutom SSSS i Statutom Sindikata uprave Srbije, te da je zbog takvog stava broj članova stalno u porastu. Članovi Pokrajinskog odbora daju punu podršku predsedniku Bobiću u aktivnostima koje sprovodi u reformi sindikata, poštovanju statuta.

Predsednik ROS-a Slađan Bobić, istakao je da su potpisani Posebni kolektivni ugovori o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave,  i kao rezultat potpisivanja ova dva PKU, između ostalog je i to, što će se ubuduće jubilarne nagrade umesto u neto isplaćivati u bruto iznosu zarade. Tom prilikom, potpisan je i Sporazum o produžetku važenja PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave do 31. maja 2026. godine, te je na taj način obezbeđeno nesmetano i kontinuirano ostvarivanje prava predviđenih u kolektivnom ugovoru.

 I u narednom periodu nastaviće se sa pregovorima na unapređenju položaja zaposlenih u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave.

ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU UPRAVE VOJVODINE
10. 3. 2020.

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine održana je 10. marta 2020. godine u Novom Sadu, na kojoj su prisustvovali članovi pokrajinskog odbora prethodnog i novog saziva. Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i doprineli njenom uspešnom radu predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.

Za predsednika Sindikata uprave  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine,  izabran je Jovan Koprivica, predsednik Sindikalne organizacije Opštinske uprave Vrbas.

Učesnici Skupštine su nakon razmatranja, usvojili dokumenta Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao  i Program rada za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.

Na Izbornoj skupštini izabrani su članovi Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Statutarnog odbora SSSV, kao i delegati za 22. Konferenciju SSSV iz Sindikata uprave Vojvodine. Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Konstitutivna sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine održana je odmah nakon završetka Izborne skupštine, na kojoj su izabrani članovi Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije ispred Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine.


Održana sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave
21. oktobar 2019. godine, Zrenjanin

U Zrenjaninu, dana 21. oktobra 2019. godine, održana je 9. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine.
U radu sednice su učestvovali Goran Milić i Tomislav Stajić, predsednik i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i Vladan Levajac, predsednik Sindikata republičkih organa. Sednici su prisustvovali  Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV, Nikola Kovačević i Milenko Vujović, predsednik i potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.

U funkciji pripreme izbora, članovi Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine su usvojili Odluku o formiranju i sedištima odbora sindikata za gradove i više opština u APV za mandatni period 2020-2025. godine, kao i Odluku o broju, strukturi i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine za mandatni period 2020-2025. godina.  Izborne aktivnosti u samostalnim sindikatima počele su 01. oktobra 2019. godine sprovođenjem izbora u sindikalnim organizacijama, a završavaju se održavanjem izbornih skupština samostalnih sindikata Vojvodine do 15. februara 2020. godine.

U daljem radu sednice, predsednica Pokrajinskog odbora Milena Čipak informisala je prisutne o sastanku Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave  na kom su bili predstavnici sindikata, predstavnici SKGO i predstavnici resornih ministarstava, gde se raspravljalo o pojedinim odredbama PKU. Od strane sindikata ukazano je na loše materijalno stanje zaposlenih, da su plate veoma male, da je minimalna zarada dostigla zaradu srednje stručne spreme i da se mora na tome raditi kako bi se ta nepravilnost ispravila. Predstavnici sindikata su tražili da se od januara 2020. godine počne sa isplatom toplog obroka i regresa, jer je to pravo ugrađeno u kolektivni ugovor. Nakon toga se diskutovalo i o utvrđivanju osnovica za zaposlene, zatim o isplatama drugih naknada kao što su dnevnice za službena putovanja, bolovanja, solidarne pomoći, novogodišnji paketići za decu zaposlenih, i druga prava zaposlenih koja su predviđena PKU.


POTPISANI POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVORI
30. maj 2019. godine

Sindikat uprave Srbije, Sindikat pravosuđa, SOPOS i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić su 30.5.2019. godine potpisali Poseban kolektivni ugovor za državne organe. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave su potpisali predsednik Sindikata uprave, Ministar i predstavnik Stalne konferencije gradova istog dana.
Kolektivni ugovori će biti objavljeni u Službenom glasniku RS dana 31.5.2019. godine.
Napomena:
1. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ne primenjuje se na zaposlene u Pokrajinskim organima iz razloga što je potpisan kolektivni ugovor kod poslodavca;
2. Zbog propusta resornog Ministarstva kod odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na naknadu prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla u državnim organima, resorno Ministarstvo će dati Mišljenje o primeni odredbe.
3. Visina dnevnice za službeni put je predmet Uredbe koja će biti doneta.


OGLEDNI PRIMER KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA
14. maj 2019. godine

Preuzeti tekst Oglednog primera Kolektivnog ugovora: OVDE


Izveštaj sa sednice Pokrajinskog odbora Sindikata uprave
7. maj 2019. godine, Novi sad

U Novom Sadu je dana 07. maja 2019. godine održana 8. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine.
U fokusu sednice je bila informacija sa održanih sastanaka za usaglašavanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave.
Pregovori oko kolektivnog ugovora počeli su pre nešto više od tri meseca, postignuti su određeni dogovori ali do potpisivanja ugovora još nije došlo. Naime, kolektivni ugovor trebalo bi da bude proizvod socijalnog dijaloga i da u svojim odredbama bude povoljniji od zakona. Međutim,  sindikatima je stigao sasvim drugačiji tekst posebnog kolektivnog ugovora od onog koji je postignut u pregovorima. 
Sindikat  je izneo uslove za potpisivanje kolektivnog ugovora, a to je da Posebni kolektivni ugovori sadrže odredbe za isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor. Ukoliko sada u 2019. godini nema mogućnosti za isplatu naknade toplog obroka i regresa, da se u PKU propišu pravo na topli obrok i regres za godišnji odmor, i da ta primena ide od 01. januara 2020. godine, a o visini iznosa da se pregovara tokom izrade Zakona o budžetu za sledeću godinu.


SEDNICA POS-a UPRAVE ODRŽANA U BEČEJU
7. mart 2019. godine, Bečej

U Bečeju je dana 07. marta 2019. godine održana 6. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine. Pored članova Pokrajinskog odbora, sednici je prisustvovao Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Na dnevnom redu sednice bila je verifikacija izbora novog člana Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine, kao i izbor za člana Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije i člana Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine ispred Sindikata uprave Vojvodine.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u državnoj upravi i jedinicama lokalne samouprave. Konstatovano je da je materijalni i socijalni status zaposlenih veoma loš, u određenom broju lokalnih samouprava zaposleni imaju zaradu ispod minimalne zarade a rast potrošačke korpe ugrožava egzistenciju zaposlenih, kao i donošenje novih zakonskih rešenja.
Istaknuto je nezadovoljstvo zbog nejednakosti u procentualnom povećanju plata u javnom sektoru, i stoga je potrebno da svima linearno bude isto povećanje kako se ne bi stvaralo veće nezadovoljstvo i tenzije zaposlenih.

Milena Čipak, koja je član pregovaračkog tima ispred Sindikata uprave Srbije, informisala je članove Pokrajinskog odbora o aktivnostima pregovaranja za zaključivanje   Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Ona je ukazala na određene odredbe PKU koje su usaglašene, ali imajući u vidu primedbe koje su pristigle na tekst predloga PKU od strane sindikata potrebno je održavanje sastanka pregovaračkog tima u cilju usaglašavanja konačnog teksta PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave.


POTPISAN ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE NA LOKALU I AP
Preuzmite


SINDIKATI PRAVOSUĐA I UPRAVE PRODUŽILI PKU
16. mar. 2018.

Predsednici sindikata pravosuđa i uprave Slađanka Milošević i Njegoš Potežica potpisali su juče sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ovim se važenje Posebnog kolektivnog ugovora produžava na još godinu dana (do 21. marta 2019. godine), ali i preciziraju pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalnih samouprava.
Ovaj PKU je produžen na godinu dana, jer će tokom ove godine biti rađeno na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu posebnog kolektivnog ugovora.
U saopštenju Ministarstva, izdatom po potpisivanju Sporazuma, naglašeno je da je sa sindikatima dogovoreno započinjanje pregovora za zaključivanje novog PKU za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine, te i da je ova godina "ključna za pregovore sa sindikatima svih zaposlenih u javnoj upravi, jer sledi rad na posebnim kolektivnim ugovorima, kao i na utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje rada i učinka koje zahtevaju novi propisi i reforma sistema".


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR SINDIKATA UPRAVE VOJVODINE
30. novembar 2017. godine, Novi sad

U Novom Sadu je dana 30. novembra 2017. godine održana 5. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine. U radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora učestvovali su Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i predsednici i članovi sindikalnih organizacija gradskih, opštinskih i pokrajinske uprave.
Na sednici je pored brojnih otvorenih pitanja razmatran položaj članstva i aktuelno stanje u  državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, i konstatovano je da je nedopustivo svako dalje urušavanje materijalnog i socijalnog položaja članstva.

U skladu sa napred navedenim zauzet je stav da Pokrajinski odbor uputi zahtev načelnicima gradskih i opštinskih uprava da zaposlenima isplate solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, koji od 2014. godine nisu imali povećanje zarada.
Isto tako, Pokrajinski odbor je uputio predlog Sindikatu uprave Srbije da se održi JAVNA SEDNICA ispred zgrade Vlade Republike Srbije, kako bi članovi Sindikata ukazali na diskriminaciju i nepoštovanje rada zaposlenih u državnim organima i lokalnim samoupravama u odnosu na druge korisnike Budžeta.
Na sednici je istaknut i zahtev da Zakon o budžetu za 2018.g. ne zabranjuje isplate novčanih primanja koje su predviđene i regulisane posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i da se poštuju sve odredbe potpisanih kolektivnih ugovora. Pored toga, stav Pokrajinskog odbora je da se traže Izmene i dopune PKU za državne organe, i paralelno da se radi Predlog novog Posebnog kolektivnog ugovora, jer primena prethodno potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora  ističe u 2018. godini. 


OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SINDIKATA UPRAVE
04. decembar 2017. godine
Ovde možete preuzeti u celosti tekst najnovije verzije Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
Poziva se članstvo da se upozna sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge, i pošalju  u elektronskoj formi  na e-mail: office@sssv.rs  

  1. Nacrta zakona

VAŽNO SAOPŠTENjE
3. april 2017. godine

Na zahtev Sindikata uprave Srbije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je dopis
svim gradonačelnicima i načelnicima gradskih i opštinskih uprava Srbije o neophodnosti
socijalnog dijaloga SINDIKATA I POSLODAVCA.

Opširnije: OVDE


ČLANOVIMA SINDIKATA UPRAVE
24. novembar 2016. godine

Povodom održavanja JAVNE RASPRAVE  o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, poziva se članstvo da se upozna sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge, i pošalju  u elektronskoj formi  na e-mail: office@sssv.rs
 Ovde možete preuzeti u celosti tekst :

  1. Nacrta zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
  2. Obrazloženje
  3. Izveštaj sa sastanka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o platama u AP i JLS održanog 14. novembra 2016. godine

OGLEDNI PRIMER KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA
20. jul 2015.

Vlada RS i Sindikat uprave Srbije su potpisali Aneks PKU za državne organe koji uređuje prava, obaveze i odgovornost iz radnog odnosa u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.
Napominjemo da se Aneks PKU primenjuje na sve zaposlene u teritorijalnoj autonomiji i jedinicama lokalne samouprave.
Kako je Čl.4 Aneksa PKU i navedenim članovima iz Zakona regulisano da se Kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu utvrditi veća prava za zaposlene, samim tim stvorili su se uslovi za potpisivanje istog.

Iz tog razloga na sajtu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine www.sssv.rs objavljen je ogledni primerak kolektivnog ugovora kod poslodavca

Preuzeti tekst Oglednog primera Kolektivnog ugovora: OVDEobaveštenje
4. jun 2015.

Danas su u Vladi Republike Srbije, predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički potpisali Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (Poseban kolektivni ugovor se odnosi na zaposlene u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave Republike Srbije).
Aneks Posebnog kolektivnog ugovora biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije a praćenje primene Kolektivnog ugovora u skladu člana 71. vršiće Odbor koji ima šest članova od kojih tri imenuje Vlada a tri Sindikat uprave Srbije.

Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe


ČLANOVIMA SINDIKATA UPRAVE
27. mart 2015. godine

Na sajtu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine www.sssv.rs objavljen je predlog PKU za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave sa primedbama ministarstva finansija.

U toku sledeće nedelje održaće se sastanak Pregovaračkog tima radi usaglašavnja navedenog PKU. Ukoliko se Sindikat i predstavnici Ministarstva usaglase, predlog teksta PKU će biti upućen Vladi Republike Srbije, i nakon toga na potpisivanje.

Preuzeti tekst PKU


ČLANOVIMA SINDIKATA UPRAVE
3. mart 2015.

Pozivam članstvo da, Nacrt PKU za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinice lokalne samouprave, analizirate i primedbe i sugestije dostavite POS-u uprave u što kraćem roku u elektronskoj formi (e-mail: office@sssv.rs ) ili poštom na adresu: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 24.
Naredni sastanak, povodom kolektivnih pregovora radi zaključivanja PKU za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinice lokalne samouprave, zakazan je za sredu 04. marta 2015. godine.

- Preuzeti Nacrt PKU

S poštovanjem,

Predsednica
Sindikata uprave Vojvodine
Milena Čipak, s.r


UPRAVA OBAVILA IZBORE
22. decembar 2014.

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine održana je 22. decembra 2014. godine u Novom Sadu. Za predsednika Sindikata uprave Vojvodine izabrana je Milena Čipak, koja je i u prethodnom mandatu obavljala tu funkciju.

Na Izbornoj skupštini usvojen je Statut Sindikata uprave Vojvodine, izveštaj o proteklom radu unazad pet godina i program rada za naredni mandatni period 2015 – 2020. godine.

Članovi Pokrajinskog odbora su izabrali nove članove Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije, člana Statutarnog odbora SSS Vojvodine, članove Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegate za 21. Konferenciju SSSV. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predložen je Goran Milić.


PREDMET: NAČIN UTVRĐIVANjA IZNOSA NA RAČUN JAVNIH PRIHODA RS I NAČIN SMANjENjA ZARADA ZA 10% U DRŽAVNIM ORGANIMA I LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Korisnici javnih sredstava iz stava 1. člana 7. Zakona o umanjenju plata, kojima se umanjuje planirani iznos sredstava za plate, dužni su da u roku od 3 dana od dana izvršene konačne isplate za određeni mesec, na račun
840-745113843-28 račun za uplatu javnih prihoda Republike Srbije, uplate razliku između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice.

PRE UMANjENjA sa uračunatim doprinosima na teret poslodavca, dakle ("BRUTO 2") i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice sa uračunatim doprinosima na teret poslodavca, dakle ("BRUTO 1"). Opširnije


ODRŽANI 40. JUBILARNI SUSRETI SINDIKATA UPRAVE SRBIJE

Jubilarni 40. Susreti Sindikata uprave Srbije održani su u periodu od 09. do. 14. septembra 2014. godine u Sokobanji. U susretima je učestvovalo 38 ekipa sa 750 učesnika.
Dana 12. septembra 2014. godine, za vreme trajanja Susreta, u radnoj poseti je boravila dr Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima.
Za vreme posete, dr Kori Udovički je održala sastanak sa Predsedništvom Sindikata uprave Srbije i posle sastanka obišla takmičare na terenima.
U izjavi za medije ministarka je izjavila da ovakvi susreti doprinose na unapređenju međusobnih kontakata, radničko sportskog turizma, kvalitetu rada i uspešnosti izvršavanja radnih obaveza. Govoreći o izmenama i dopunama zakona koji su pred nama, ministarka je naglasila da očekuje sugestije i predloge od predstavnika Sindikata uprave Srbije.


ČLANOVIMA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE

Poštovani,
Na sajtu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine www.sssv.rs i sajtu Sindikata uprave Srbije objavljen je NACRT ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.
Dana 29. jula 2014. godine održan je Okrugli sto u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština. Na Okrugli sto bio je pozvan i predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica koji je tom prilikom bio sprečen zbog obaveza u izradi drugih zakona u Palati federacije. Umesto predsednika, u radu Okruglog stola je učestvovala Milena Čipak, predsednik POS-a uprave.
Ovom prilikom Vas obaveštavam da je Nacrt Zakona urađen po hitnom postupku, da su na okruglom stolu učestvovali svi gradonačelnici, predsednici opština i načelnici opštinskih uprava, a ispred Sindikata samo predsednik POS-a uprave.
Stiče se opšti utisak, da je Nacrt rađen uglavnom zbog funkcionera ili tako reći prepisan iz Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.
Kako je planirano da Zakon, kao i Zakon o radu, u skupštinsku proceduru uđe po hitnom postupku sa primenom od 01.12.2014. godine, iz tog razloga Vam se obraćam da Nacrt Zakona analizirate i primedbe dostavite POS-u uprave u roku od 7(sedam dana) u elektronskoj formi (e-mail: office@sssv.rs ) ili poštom na adresu: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 24, kao i iste poslati na www.mduls.gov.rs i Sindikat uprave Srbije.
Ovo iz razloga što će POS uprave zastupati svoje primedbe i predloge.
Ovom prilikom Vas obaveštavam da je u postupku izrada Zakona o platama za zaposlene u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i da će i on po hitnom postupku ući u skupštinsku proceduru, o čemu ćete detaljno biti obavešteni.

- Preuzeti Nacrt zakona

S poštovanjem,

Predsednica
Sindikata uprave Vojvodine
Milena Čipak, s.r.


2022. V3.0