- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

POTPREDSEDNICI
VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Odlukom predsednika SSSV Gorana Milića za potpredsednike Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u mandatnom periodu 2020.-2025. Imenovani su :

1. VLADIMIR GVOZDENOVIĆ
Tel.: 021 456290
E-mail: info@ssssns.com

predsednik Saveza SS za grad Novi Sad i opštine Zaduženja: prati stanje i probleme u oblasti ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih, sa posebnim akcentom na sindikate javnog sektora i – bavi se organizacionom izgradnjom SSSV u okviru SSSS;

2. Božo Dostić

predsednik Pokrajinskog odbora Sindikata energetike i petrohemije Zaduženja: prati stanje i probleme u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i kolektivnih ugovora , sa popsebnim osvrtom na sindikate realnog sektora.

2022. V3.0