- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

SEKRETAR VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Tomislav Stajić
T: 021/457122
E: sekretar@sssv.rs

Na funkciju sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izabran je na sednici  Veća SSSV održanoj 27. decembra 2012. godine.
  
Na prvoj, konstitutivnoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održanoj 19. marta 2015. godine, na redovnim izborima,  izabran je za sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u narednom petogodišnjem mandatu.

2019. V3.0