- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta    Galerija      Kontakt

POKRAJINSKA ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE ZA
VOJVODINU

„Utva” s 200 radnika doletela do luke spasa
15. mart 2017. godine. Izvor: Dnevnik

Oko 200 radnika pančevačke „Utve” najzad je rešilo svoje probleme jer je ta fabrika aviona postala strateški partner s „Jugoimportom SDPR”. Naime, državno preduzeće „Jugoimport SDPR” postalo je vlasnik kompanije „Utva”, potvrdio je za „Dnevnik” predsednik Samostalnog sindikata Vojvodine i tog preduzeća Slobodan Kostić. – „Jugoimport SDPR” postao je vlasnik 95,9 odsto naše kompanije i takvo rešenje doneto je 28. februara na osnovu zahteva koji je pet dana ranije to preduzeće podnelo Agenciji za privredne registre. Na taj način rešen je problem 200 radnika „Utve” koji od početka godine nisu znali šta će biti s njima i koji nisu mogli da sklope nijedan ugovor s potencijalnim partnerima.

On naglašava da su prethodnih godina radnici „Utve” čekali da im se reši status i da su rešenje videli upravo u strateškom partnerstvu s „Jugoimportom” jer im je to bilo i obećano. Pošto je to proteklih meseci izostalo, bili su prinuđeni na generalni štrajk zbog kašnjenja zarada i izostanka ponuda za posao. Kostić podseća na to da je njihova inicijativa za strateško partnerstvo s tim državnim preduzećem pokrenuta još pre dve godine i da sve do sada nije bila realizovana. OPŠIRNIJE


Višegrad: Validni kolektivni ugovori
21. okt 2016. godine. Izvor: BN

U Višegradu je održana zajednička konferencija Sidikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Pokrajinske organizacije Saveza sindikata metalaca Vojvodine i IF „Metala“ iz Švedske, u okviru projekta „Sindikat preko granica“. Ovaj projekat finansira Centar „Ulof Palme“ iz Švedske.
Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić je rekao da se zahvaljujući ovom projektu članstvo sidikata povećalo za 200 novih članova, čime je i članarina uvećana za 27 odsto.
Peulić je dodao je je bilo riječi i o kolektivnim ugovorima i kolektivnom pregovaranju sindikalaca i drugih zainteresovanih strana.
„Što se ovog sindikata tiče, ranije potpisani kolektivni ugovori u kompanijama prilikom usvajanja novog Zakona o radu nisu stavljeni van snage i dogovor je sa poslodavcima u oblasti metalske industrije da su validni sve do potpisa opšteg granskog kolektivnog ugovora", naglasio je Peulić. OPŠIRNIJE


SLOBODAN KOSTIĆ – NOVI PREDSEDNIK SINDIKATA METALACA VOJVODINE
27. februar 2015.

Na Izbornoj skupštini Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu održanoj 25.februara 2015. godine u Novom Sadu, za predsednika Pokrajinskog odbora Pokrajinske organizacije izabran Slobodan Kostić, predsednik Sindikalne organizacije "Utva avioni" iz Pančeva i predsednik Odbora SSMS za grad Pančevo, a za sekretara POS izabran je Radomir Ćirić, SO Livnica Cimos Kikinda.

Metalci Vojvodine iskazali SU poverenje i dali podršku za obavljanje funkcije u narednom mandatu Zoranu Vujoviću, dosadašnjem predsedniku SSMS. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predložen je Goran Milić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSV, a za predsednika SSSS Jugoslav Ristić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSS za grad Kragujevac

Članovi Izborne skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015.-2020. godine. Jedinstvena ocena učesnika Izborne skupštine je da će period koji sledi biti izuzetno težak za Sindikat i zaposlene, a posebno za oko 7.000 članova SSMS na teritoriji AP Vojvodine, jer se očekuju posledice primene novih zakona, uz nepostojanje minimuma zaštite koju donosi granski kolektivni ugovor.


METALCI VOJVODINE SE OSEĆAJU IZNEVERENO I OBESPRAVLJENO
25. jun 2014. / Izvor: SSSV

Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 25.juna 2014. godine, učesnici u raspravi su izneli ozbiljne primedbe na izmene i dopune Zakona o radu, ali i na ponašanje socijalnih partnera u pregovorima o ovom za radništvo najvažnijem zakonu.
Zauzet je stav da je tekst Zakona o radu o kojem se trenutno vode pregovori najgori u Evropi, sa najmanje radnih prava po svim osnovama. Zakon nije ni solidaran, ni human, ni pravedan, ni socijalan - umanjio je sva teškom mukom i decenijama sticana prava zaposlenih. Stoga je on za metalce Vojvodine apsolutne neprihvatljiv i osećaju se prevarenim i izneverenim.
Članovi Pokrajinskog odbora su mišljenja da su sindikalne centrale ušle u pregovore sa neopravdanim poverenjem u socijalne partnere, nedovoljno spremne za snažnu i jasnu sindikalnu borbu. Posebno imajući u vidu aktuelnu vladajuću političku strukturu.
Metalci Vojvodine su razočarani u stavove i ponašanja predstavnika levo orijentisanih partija, koje su danas deo vladajuće pozicije (Socijalistička partija Srbije, Socijal-demokratska partija, Pokret socijalista Srbije), a posebno nastupima ministra rada Vulina.
Medjutim, metalci Vojvodine su razočarani i zbog nedostatka jasne i dosledne strategije najviših organa SSSS. Smatraju da i pored toga što razgovori o izmenama Zakona o radu traju skoro godinu dana, SSSS nije dovoljno mobilisao i organizovao članove za jako i odlučno suprostavljanje donošenju ovog sramnog Zakona. Zatečeni smo i ovoga puta, a sindikalni predlozi si kao i mnogo puta do sada neuvaženi, opšti je utisak članova Pokrajinskog odbora.
Metalci Vojvodine zahtevaju da SSSS nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, ako se ne uvaže stavovi sindikata, napusti ovakav samo formalni socijalni dijalog i obavesti članstvo o razlozima napuštanja!


Metalci pomažu
23. maj 2014. / Izvor: Dnevnik

Samostalni sindikat metalaca Srbije pokrenuo je akciju pod nazivom "Pomozimo drugima da bi drugi pomogli nama" radi prikupljanja dobrovoljnih priloga za stanovnike ugroženih područja i pomoć u obnovi zemlje, domaćinstava, fabrika, infrastrukture.

"Imajući u vidu katastrofalne posledice ekstremne elementarne nepogode, koje trpe građani, radnici, zemljoradnici... predlažemo da predsednici sindikalnih organizacija i predstavnici poslodavca organizuju dobrovoljno izjašnjavanje radnika o visini uplate za humanitarnu akciju "Pomozimo drugima da bi drugi pomogli nama", saopštio je juče Samostalni sindikat metalaca Srbije. Opširnije


Platforma za zaštitu prava radnika
26. februar 2014. / Izvor: Tanjug

Samostalni sindikat metalaca Srbije predstavio je danas platformu za nastavak borbe za ostvarivanje i zaštitu prava radnika, koju će uputiti na razmatranje i podršku i drugim sindikalnim organizacijama u Srbiji, radnicima, ali i stručnoj i političkoj javnosti u cilju dobijanja i njihovih mišljenja.

Predsednik Saveza samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović rekao je na konferenciji za novinare da se najbitniji sadržaj platforme odnosi na kolektivne ugovore koji bi trebalo da budu osnovni dokumenti uređivanja odnosa između sveta rada i sveta kapitala, potom da se ne sme zloupotrebljavati radno vreme i korišćenje godišnjih odmora, koji moraju biti definisani zakonom kao i da bi trebalo da na pravi način bude definisan odnos između sindikata i poslodavaca. Osim o Zakonu o radu, u platformi su sadržani osnovni stavovi sindikata o predloženim zakonima o privatizaciji, o izmenama i dopunama zakona o stečaju, zatim o preduzećima u restrukturiranju, kao i predlozi za poboljšanje poslovnog ambijenta. Opširnije...

2015. V3.0