- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

PROPISI

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

- Zakon o volontiranju

- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

- Zakon o okupljanju građana

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji

- Zakon o ravnopravnosti polova

- Zakon o radu

- Zakon o socijalno-ekonomskom savetu

- Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

- Zakon o stečaju

- Zakon o štrajku

2015. V3.0