- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt


SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE

 

ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
24. 2. 2020.

Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 24. februara 2020. godine u Novom Sadu. Pored delegata prethodnog i novog saziva, sednici Izborne skupštine prisustvovao je i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.
Za predsednika Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine, jednoglasno je izabran  Branislav Bursać, predsednik Sindikalne organizacije Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.
Učesnici Skupštine su nakon razmatranja, usvojili dokumenta Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao  i Program rada za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.

Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Nadzornog odbora SSSV, kao i delegat za 22. Konferenciju SSSV iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine. Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

 

 


Održana sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine
1. nov. 2019. godine, Novi sad

U Novom Sadu, dana 01. novembra 2019. godine, održana je deseta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine, u čijem radu, pored članova odbora, je učestvovao i Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

U uvodnom izlaganju, predsednik Pokrajinskog odbora Vladimir Alfirović izneo je informacije sa sednice Republičkog odbora Sindikata pravosuđa i sa sastanka predstavnika Sindikata pravosuđa u Ministarstvu pravde. Na sednici ROS-a pravosuđa doneta je Odluka o održavanju izbora na svim nivoima u Sindikatu zaposlenih u pravosudnim organima Srbije.
On je istakao, da su predstavnici Sindikata na sastanku u Ministarstvu pravde pokušali da dobiju odgovore na sva značajna pitanja vezano za socijalno - materijalni položaj i radno – pravni status zaposlenih u pravosuđu. Pitanja o kojima se razgovaralo su bila vezano za primenu PKU za državne organe, o statusu pravosudne straže i nameštenika, zatim pitanje isplate toplog obroka i regresa, isplata novogodišnje poklon čestitke za paketiće za decu zaposlenih, isplata solidarne pomoći. Takođe, pitanje za resorno ministarstvo je bilo u vezi zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, kao i pitanje u vezi platnih razreda. Sva pitanja su ostala bez konkretnog odgovora, ali da će se o njima raspravljati i odlučivati  na nekom narednom sastanku.

Tomislav Stajić je u svom obraćanju članovima Pokrajinskog odbora ukazao na pojave koje prete urušavanju ionako lošeg položaja zaposlenih u javnom sektoru. Trenutno, pravog socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavaca nema, odnosno sve se to fingira i kao pregovara. Zaposleni, od kojih je veliki broj zaposlen na određeno vreme, su nesigurni za svoj radni status, i uglavnom iz tog razloga teško da postavljaju pitanja o zaradama i naknadama.

U funkciji pripreme izbora, članovi Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine su usvojili Odluku o formiranju i sedištima odbora za grad i okružnih odbora na teritoriji AP Vojvodine za mandatni period 2020-2025. godine, kao i Odluku o broju, sastavu i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima  Vojvodine za mandatni period 2020-2025. godina.  Izborne aktivnosti u samostalnim sindikatima počele su 01. oktobra 2019. godine sprovođenjem izbora u sindikalnim organizacijama, a završavaju se održavanjem izbornih skupština samostalnih sindikata Vojvodine do 15. februara 2020. godine.


Izveštaj sa sednice Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine
10. maj 2019. godine, Novi sad

Deveta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 10. maja 2019. godine u Novom Sadu.
Na dnevnom redu sednice bila je verifikacija novog člana Pokrajinskog odbora (zamena člana), zatim Informacija sa održane sednice Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije i Informacija o usaglašavanju i potpisivanju PKU za državne organe.

U fokusu sednice bila je informacija sa održanih sastanaka za usaglašavanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Pregovori oko Posebnog kolektivnog ugovora i usaglašavanje njegovi odredbi otpočeli su pre nekoliko meseci, postignuti su određeni dogovori ali do potpisivanja još nije došlo. U međuvremenu, sindikatima je predočen novi tekst kolektivnog ugovora koji nije povoljan za zaposlene, i sve što je na prethodnim sastancima pregovaranja dogovoreno, ministarstvo je ili smanjilo ili izbacilo. Ključne stavke koje su dogovorene, kao što su naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor, su izbačene uz obrazloženje da nema finansijskih mogućnosti za isplate.

 Shodno tim dešavanjima, članovi Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine jedinstvenog su stava da, uslov za potpisivanje kolektivnih ugovora, je da PKU za državne organe sadrži odredbu za isplatu naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor. Ukoliko sada u 2019. godini nema finansijskih mogućnosti za isplatu tih naknada, da se u Posebnom kolektivnom ugovoru propiše pravo na topli obrok i regeres za godišnji odmor, i da ta primena ide od 01. januara 2020. godine. O visini iznosa tih naknada da se pregovara u septembru 2019.g. prilikom izrade Budžeta za narednu godinu.
Jednočasovni štrajk administrativnih radnika u pravosuđu
15. 1. 2019. / Izvor: N1info

Zaposleni u pravosuđu danas su obustavili rad na sat vremena, od 11 do 12 časova, kako bi skrenuli pažnju na ekspoloataciju ljudi zaposlenih na određeno vreme i neophodnost usklađivanja statusa nameštenika.
Štrajk upozorenja organizovao je Sindikat pravosuđa Srbije, a predsednica tog sindikata Slađanka Milošević rekla je ranije za agenciju Beta da štrajk neće ugroziti suđenja, jer rad obustavljaju administrativni radnici.
Ona je navela da sindikat ima 11.000 članova.
"Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru striktno se poštuje samo u pravosuđu. Gradska uprava prošle godine zaposlila je 3.500 ljudi, policija svake godine zapošljava, samo u pravosuđu nema zapošljavanja iako imamo čest izbor nosilaca pravosudnih funkcija", kazala je Milošević.
Objasnila je i da nameštenici treba da rade sporedne poslove u pravosuđu, ali da oni obavljaju državne - stručne poslove koje ne bi smeli po zakonu i za koje nisu plaćeni.
Dodala je da u pravosuđu ljudi rade na određeno vreme i po 15 godina, iako je zakonom predviđeno da u takvom statusu mogu da rade najduže šest meseci.
"Ti ljudi se godinama zloupotrebljavaju i drže u strahu. Ne razumem zašto ne mogu da se zaposle na neodređeno vreme, to ne bi značilo dodatna izdvajanja iz budžeta jer su oni već u sistemu", rekla je Milošević.
Kao primer navela je da u Javnom tužilaštvu na jednog tužioca dolazi 1,4 zaposlenih što nije dovoljno za efikasan rad.
"Dakle tih 1,4 zaposlenih su i zapisničar, kurir, ekspeditor, vozač. Nedostatak zaposlenih je toliki da zapisničari trče od jednog do drugog tužioca na saslušanja. Kako država u takvim uslovima očekuje efikasniju borbu protiv kriminala?", upitala je Milošević.
Sindikat pravosuđa Srbije imao je u sastanak s ministarkom pravde Nelom Kuburović u petak, 11. januara, ali na tom sastanku nije došlo do dogovora.
Kako je sindikat saopštio posle sastanka, Kuburović je izjavila da nije moguće zapošljavanje ljudi na neodređeno vreme, a da je promena statusa nameštenika u status državnog službenika moguća za daktilografe i dostavljače. Za ostale nameštenike ministarka je predložila preraspodelu novčanih sredstava.

ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
9. 11. 2018.

Osma sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 09. novembra 2018. godine u Novom Sadu, na kojoj su članovi odbora razmatrali i analizirali aktuelno stanje u pravosuđu, materijalni i socijalni položaj članstva.

U fokusu rasprave bilo je razmatranje i rešavanje problema sudskih nameštenika i pravosudne straže. Položaj sudskog nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika. Radi se o tome da obavljaju iste poslove i zadatke, a status im je znatno drugačiji i to kako finansijski  tako i radno pravni.
Članovi Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine doneli su zaključak da se resornim ministarstvima uputi zahtev  za povećanje iznosa namešteničke nagrade, kao i da Predsednicima sudova omoguće da unutrašnjom sistematizacijom određeni broj sudskih nameštenika prebace na radna mesta državnih službenika, kako bi im se na taj način omogućilo napredovanje kroz uvećanje koeficijenata.

U drugom delu sednice, u okviru zajedničkog Projekta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine "Sindikalna škola – U znanju je snaga", održano je  edukativno predavanje. Kroz odlično osmišljenu obuku predavača Boška Petrova, članovi su bili u prilici da nauče i unaprede svoj javni nastup i tako se osposobe za   kvalitetno prezentovanje sindikata i svojih aktivnosti, kako članstvu, tako i medijima.


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
26. mar. 2018. godine.

Proširena sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 26. marta 2018. godine u Novom Sadu, na kojoj su pored članova POS-a prisustvovali  i predsednici sindikalnih organizacija pravosudnih organa, te Slađanka Milošević – predsednica Sindikata pravosuđa Srbije i Tomislav Stajić – sekretar Veća SSSV.
 Slađanka Milošević je informisala prisutne o potpisanom Posebnom kolektivnom ugovoru  o izmenama i dopunama PKU za državne organe i  Sporazumu o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ona je istakla, da osim što je rok važenja PKU produžen na još godinu dana (do 21. marta 2019. godine), u posebnom kolektivnom ugovoru su precizirane i pojedine odredbe, koje se menjaju i dopunjuju, u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.   
Predsednica Republičkog odbora je objasnila da se ugovor produžava na godinu dana jer će se tokom ove godine raditi na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, a čije odredbe će u značajnoj meri uticati na sadržinu posebnog kolektivnog ugovora.
Potpisnici PKU su predsednici sindikata pravosuđa i uprave Slađanka Milošević i Njegoš Potežica i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Na sednici se razmatralo i analiziralo aktuelno stanje u pravosuđu, materijalni i socijalni položaj članstva, te verifikovan mandat novog člana Pokrajinskog odobora. Položaj nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika a u suštini rade iste poslove za različite plate. Očekuje se Radna verzija novog Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojim  bi se regulisao status nameštenika i njihove zarade, kao i status pravosudne straže.


SINDIKATI PRAVOSUĐA I UPRAVE PRODUŽILI PKU
16. mar. 2018.

Predsednici sindikata pravosuđa i uprave Slađanka Milošević i Njegoš Potežica potpisali su juče sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ovim se važenje Posebnog kolektivnog ugovora produžava na još godinu dana (do 21. marta 2019. godine), ali i preciziraju pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalnih samouprava.
Ovaj PKU je produžen na godinu dana, jer će tokom ove godine biti rađeno na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu posebnog kolektivnog ugovora.
U saopštenju Ministarstva, izdatom po potpisivanju Sporazuma, naglašeno je da je sa sindikatima dogovoreno započinjanje pregovora za zaključivanje novog PKU za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine, te i da je ova godina "ključna za pregovore sa sindikatima svih zaposlenih u javnoj upravi, jer sledi rad na posebnim kolektivnim ugovorima, kao i na utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje rada i učinka koje zahtevaju novi propisi i reforma sistema".


Posebni kolektivni ugovori produženi za još godinu dana
15. mar. 2018. / Izvor: Dnevnik

BEOGRAD: Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić danas je sa predstavnicima sindikata zaposlenih u upravi potpisao Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kojim se važenje ugovora produžava za godinu dana, do 21. marta 2019. godine.
Ružić je, kao se saopšteno, izjavio da je Ministarstvo državne uprave u prethodnom periodu intenzivno sarađivalo sa reprezentativnim sindikatima, ali i sa drugim državnim organima, te da je postignut visok nivo saglasnosti oko izmena i dopuna ugovora.

Ministar je objasnio da se ugovor produžava na godinu dana, jer će se tokom ove godine raditi na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, "čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu posebnog kolektivnog ugovora". 

"Naš dogovor sa sindikatima je da započnemo pregovore za zaključivanje novog posebnog kolektivnog ugovora za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine", rekao je Ružić. Opširnije


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
10. nov. 2017. godine. Novi Sad

Šesta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 10. novembra 2017. godine u Novom Sadu, na kojoj su članovi odbora razmatrali i analizirali aktuelno stanje u pravosuđu, materijalni i socijalni položaj članstva, te verifikovali mandat novog člana Pokrajinskog odbora.

Predsednik Pokrajinskog odbora, Vladimir Alfirović informisao je prisutne o sastanku u Ministarstvu pravde, koji je održan 18. oktobra 2017. godine na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije.  U ime Ministarstva pravde sastanku su prisustvovali Nela Kuburović, ministarka pravde, dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Dejan Carević, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i Petar Rundić, šef kabineta, a u ime Sindikata pravosuđa Srbije prisutni su bili Slađanka Milošević, Vladimir Alfirović, Ivica Cvetković i Dragoljub Kuridža.
Otvorena pitanja bila su u vezi sa poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada, sa prioritetom da se zaposleni na određeno vreme prime u radni odnos, kao i da se nameštenicima koriguje koeficijent  za 0,25, te da im se isplati nameštenička nagrada. Naime, nameštenicima je ukinuta nameštenička nagrada, nemaju mogućnost napredovanja, i određene grupe nameštenika rade iste poslove kao i državni službenici a razlika u plati je velika, tako da su nameštenici demotivisani i diskriminisani. Ministarka pravde je obećala da će se prilikom izrade Budžeta za 2018. godinu založiti za više sredstava za nameštenike, odnosno za vraćanje namešteničke nagrade kao i poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa napredovanjem.

Članovi odbora su se međusobno informisali o aktivnostima u svojim organizacijama, i konstatovano je izraženo kolektivno nezadovoljstvo. Donet je zaključak da Republički odbor uputi incijativu nadležnom ministarstvu, da se nameštenici VI  platne grupe sa srednjom stručnom spremom premeste u IV platnu grupu (po Uredbi o razvrstavnju nameštenika), da se isplati jednokratna pomoć za nameštenike VI platne grupe, kao i inicijativu za promenu statusa pravosudne straže.

ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
13. okt. 2017. godine, Novi Sad

Izbori za predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održani su 13. oktobra 2017. godine u Novom Sadu. Za predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine izabran je VLADIMIR ALFIROVIĆ, zaposlen u Osnovnom sudu Stara Pazova – Sudska jedinica Inđija. On će ovu funkciju obavljati do kraja mandatnog perioda 2020. godine. Po Statutu Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine predsednik Pokrajinskog odbora po funkciji je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Republičkog odbora Sindikata i Predsedništva Republičkog odbora.


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
20. nov. 2015. godine, Novi Sad

Proširena sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 20. novembra 2015. godine u Novom Sadu, na kojoj su pored članova POS-a prisustvovali  i predsednici sindikalnih organizacija pravosudnih organa, te Slađanka Milošević – predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Tomislav Stajić – sekretar Veća SSSV i Ivica Cvetković – predsednik Gradskog odbora pravosuđa Beograd.
Na sednici je razmatrano pored brojnih otvorenih pitanja položaj članstva i aktuelno stanje u pravosuđu, i konstatovano je da  je nedopustivo svako dalje urušavanje materijalnog i socijalnog položaja članstva. O sastanku u Ministarstvu pravde, održanog dana 18. novembra 2015. godine, prisutne je informisala Dragana Mitrović, predsednica Pokrajinskog odbora i Slađanka Milošević, predsednica Republičkog odbora. U ime Sindikata pravosuđa Srbije, pored Slađanke Milošević i Dragane Mitrović, ovom sastanku prisustvovali su i Dejan Stojisavljević, Dragoljub Kuridža i Ivica Cvetković. Sastanku su ispred Ministarstva pravde prisustvоvali ministar pravde Nikola Selaković i njegovi saradnici Dejan Carević, Slavica Jelača, Đorđe Cvetičanin i Nikola Savić. Tema sastanka je bio zahtev Sindikata pravosuđa za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada. Međutim, jednostavno rečeno, sve što je Sindikat predložio odbijeno je. Predlog je da se zakaže sastanak sa premijerom Vlade RS zbog zanemarivanja pravosuđa, u nadi da će sastanak zakazati pre nego što pravosuđe, kao i drugi obustavi rad.
Članovi odbora su se međusobno informisali o aktivnostima u svojim organizacijama, i konstatovano je izraženo kolektivno nezadovoljstvo, i to oko donošenja Zakona o platama, Zakona o maksimalnom broju zaposlenih, neplaćanje prekovremenog rada, nemogućnost napredovanja nameštenika, nema zapošljavanja, nema nagrada za ostvarene rezultate rada, zatim oko donošenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, da li će biti otpuštanja sudskih izvršitelja, a da će njihove poslove preuzeti privatni izvršitelji.
U okviru tačaka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Izmene i dopune Odluke o formiranju i sedištima za grad i i okružnih odbora na teritoriji APV i Izmene i dopune Odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine za mandatni period 2015- 2020. godine. Na sednici je izvršena i verifikacija dva nova člana Pokrajinskog odbora, te su izabrani predstavnici za Sekciju mladih SSSV i Sekciju žena SSSV ispred Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.


Vlada usvojila odluku o maksimalnom broju zaposlenih
2. nov. 2015.

Na sednici Vlade ministrima je predočena odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. Uskoro će se tačno znati koliko zaposlenih u odnosu na 31. decembar 2014. mora da ima svaki državni organ i insitucija na svim nivoima.
Organi imaju rok od 60 dana da broj radnika svedu na dogovoreno.

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da je bužetom za 2016. godinu predviđeno smanjenje troškova za fond plata u javnom sektoru za tri odsto, ali nije precizirao koliko će ljudi ostati bez posla. Opširnije


ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
2. mart 2015.

Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 02. marta 2015. godine u Novom Sadu. Za predsednika Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine, za mandatni period 2015 – 2020. godine, izabrana je Dragana Mitrović, predsednica Sindikalne organizacije Osnovnog suda Vršac.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015 - 2020. godine.
Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegat za 21. Konferenciju SSSV iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.


Viši sud u Subotici odlčuje i o mobingu
24. jun 2014. / Izvor: Dnevnik

SUBOTICA: Viši sud u Subotici od Osnovnog suda nasledio je osam predmeta koji se odnose na mobing. Usled ponovne promene nadležnosti i mreže sudova predmeti koji se odnose na zlostavljanje na radu i zaštiti od diskriminacije su sada u nadležnosti Višeg suda u Subotici.
U Osnovnom sudu u Subotici kažu da su prošle godine pet predmeta rešili koji su se odnosili na mobing.
- Po jedan predmet je odbijen, odbačen, u jednom predmetu stranka se odrekla daljeg postupka, zatim u jednom slučaju je stranka povukla tužbu, a kod jednog predmeta delimično je usvojen tužbeni zahtev. Predmeti su se uglavnom odnosili na to da radnik nije raspoređen na poziciju koju je trebalo, a možda cele priče ne dopiru do nas - objasnila je predsednica Osnovnog suda u Subotici Rozalija Tumbas. Opširnije 

 

2019. V3.0