- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE
AP V O J V O D I N E

Predsednik RADOJKO JOVANOVIĆ

KOLEKTIVNIM UGOVOROM DO VEĆIH PRAVA ZA TEKSTILNE RADNIKE
2. 2. 2022. Izvor: SSSS

Samostalni sindikat tekstila, kože i obuće Srbije će, zajedno sa kolegama iz Nezavisnosti, uputiti predlog Uniji poslodavaca Srbije da otpočnu pregovore o potpisivanju granskog kolektivnog ugovora, kako bi radnici dobili veća prava nego što je to zakonom predviđeno. 

Samostalni sindikat će, takođe, pokrenuti inicijativu u svim preduzećima u kojima deluje da otpočnu pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca. 

“Smatramo da je kolektivni ugovor radnički ustav, kroz koji treba težiti da se za radnika postignu veća prava”, rekao je predsednik tog sindikata Radojko Jovanović.


Poseta kompaniji „Magma Seating“ iz Odžaka u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i poboljšanja položaja radnika
9. 12. 2021.

Predstavnici Samostalnog sindikata su u sredu, 8. decembra, posetili kanadsku kompaniju „Magma Seating“ u Odžacima gde su se sastali sa predstavnicima kompanije i kolegama iz sindikata.
Pored predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Radojka Jovanovića, delegaciju Samostalnog sindikata činili su: Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSS Srbije, Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine, Zoran Purić, predsednik Samostalnog sindikata za grad Sombor i povereništva Kula i Odžaci, kao i Đurđa Dević, predsednica Samostalnog Sindikata kompanije „Magna Seating“ d.o.o. Odžaci.

Sa menadžmentom kompanije na čelu sa direktorom Mihaelom Kolerom, razgovaralo se o problemima sa kojim se suočava kompanija i zaposleni za vreme pandemije Covid 19, radno-pravnom i materijalnom položaju zaposlenih, unapeđenju socijalnog dijaloga i drugim otvorenim pitanjima.
Između ostalog, poslodavac i sindikat se slažu da je socijalni dijalog najbolji instrument za izgradnju demokratskih industijskih odnosa i da je njegovo uspostavljanje i unapređenje u obostranom interesu socijalnih partnera. Funkcionisanje suštinskog socijalnog dijaloga obezbeđuje socijalni mir, kao najvažniji preduslov za prosperitet poslodavca, kao i zaštitu i poboljšanje materijalog i socijalog položaja zaposlenih.

Uz propisane zdravstvene mere zaštite, predstavnici sindikata imali su priliku da upoznaju način organizovanja preduzeća, obiđu proizvodne pogone i upoznaju se i razgovaraju sa kolegama iz sindikata koji deluje u kompaniji Magma Seating. Zaposleni su, u suštini, izrazili zadovoljstvo uslovima i poštovanjem mera bezbednosti u kompaniji i izrazili nadu da će kroz unapređenje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranje doći do unapređenja materijalog položaja i porasta zarada.
Kompanija „Magma Seating“ u Odžacima zapošljava oko 2.350 radika, od kojih su 421 članovi Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće. Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Magma Seating d.o.o. Odžaci utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca krajem novembra tekuće godine, a sa menadžmentom kompanije je zaključen protokol o socijalnom dijalogu koji obezbeđuje ravnopravno socijalno partnerstvo između poslodavca i sindikata po pitanjima iz oblasti rada. U ovom proizvodnom pogonu kanadske fabrike za proizvodnju presvalaka za auto sedišta u Odžacima predstoje pregovori oko zaljučenja kolektivnog ugovora.


Radojko Jovanović ponovo na čelu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine
24. 1. 2020.

U Novom Sadu je u četvrtak, 23. januara 2020. godine, održana Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila kože i obuće AP Vojvodine na kojoj je dosadašnji predsednik Radojko Jovanović jednoglasno izabran da tu funkciju obavlja i u narednom mandatnom periodu 2020-2025. godine.
Posle izbora radnog tela Izborne skupštine, prisutne članove je pozdravio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić i poželeo uspešan rad na Izbornoj skupštini, kao i Pokrajinskom odboru u narenih pet godina mandata. 
Izbornoj skupštini su prisustvovali 14 od ukupno 15 članova, te je verifikovan izbor jedanaest članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine, za kojih je dostavljenja verodostojna dokumentacija.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, predložili kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor ROS-a, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine. Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Radojko Jovanović - za predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Ljubisav Orbović - za predsednika SSSS i Goran Milić - za predsednika SSSV.
Pored članova Pokrajinskog odbora Sindikata starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali: predsednik SSSV Goran Milić, Dragana Stojanović, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Jadranka Srirčev, predsednica Sekcije žena SSSV, Dragan Krznarić, predsednik Saveza samostalnih sindikata opštine Inđija, Drago Tešić, predsednik Saveaz samostalnih sindikata opštine Ruma, Zoran Purić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Sombor i opštine Kula i Odžaci i Ištvan Huđi, potpredsednik Savez samostalnih sindikata za grad Suboticu.
Čestitke predsedniku Jovanoviću na izboru, kao i izabranim predsednicima sindikalnih organizacija uputio je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović koji, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje Izbornoj skupštini. On je novoizabranim koleginicama i kolegama poželeo puno hrabrosti i mudrosti u daljem radu, koje su, sudeći po teškoćama sa kojima se sindikalni predstavnici suočavaju, itekako potrebne.
Na kraju, predsednik Jovanović se zahvalio prisutnima na ukazanom poverenju i obećao da će se truditi da to opravda, te je pozvao članove iz Vojvodine da još bolje i solidarnije rade, kako bi zaštitili i unaredili radnička prava kao i materijalni i socijalni položaj zaposlenih.


ODRŽANA SEDNICA POS TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE AP VOJVODINE – usvojene izborne odluke
18. 9. 2019. Novi Sad

Na sednici Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine, održanoj 17. septembra, članovi POS-a usvojili su Odluku o formiranju i sedištima odbora i povereništva Sindikata tekstila, kože i obuće za više opština na području AP Vojvodine, kao i Odluku o broju, sastavu i načinu izbora članova POS-a, kojima su bliže uređene najznačajnije aktivnosti, rokovi za održavanje izbora, kao i broj i struktura članova POS-a tekstila, kože i obuće AP Vojvodine. Polazeći od broja sindikalnih organizacija, članova sindikata i finansijskog učešća u ukupnoj članarini Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine, POS je doneo odluku da se u narednom mandatnom periodu 2020-2025. god. formiraju tri odbora i dva povereništva na teritoriji AP Vojvodine, koji će pokriti sve opštine i okruge u kojima je zastupljena grana tekstila, kože i obuće. U narednom mandatnom periodu, POS tekstila, kože i obuće AP Vojvodine brojaće jedanaest članova.
Odlukom je utvrđeno da izborne aktivnosti u grani tekstila, kože i obuće počinju u oktobru 2019. godine pripremama i sprovođenjem izbora u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata, a završavaju se održavanjem Kongresa Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije polovinom marta. Dvadesetdruga konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine biće odžana do 15. marta 2019. godine.
Usvajanjem ovih odluka obezbeđen je pravni okvir za sprovođenje izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama i organima Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata o održavanju izbora u Samostalnom sindikatu tekstila, kože i obuće Srbije, kao i Odlukom o sprovođenju i dinamici izbornih aktivnosti u SSSV koju je donelo Veće SSSV na 21. sednici održanoj 11. septembra 2019. godine. Na sednici članovi POS-a tekstila, kože i obuće jednoglasno su usvojili razreženje starih članova POS-a i verifikovali nove članove.
Po tekućim pitanjima članovi su informisani o aktuelnim aktivnostima u Samostalnom sindikatu tekstila, kože i obuće AP Vojvodine i Srbije, kao i o pregovorima sindikata i poslodavaca oko visine minimalne cene rada za narednu godinu i, s tim u vezi, Odlukom Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2020. godine u iznosu od 172,54 dinara (neto) po radnom satu. Nakon povećanja od 11,1%, minimalna mesečna zarada iznosiće 30.022 dinara, u odnosu na dosadašnji iznos od 27.022 dinara. Po završetku sednice, u okviru Projekta "Sindikalna škola – U znanju je snaga" koji, u saradnji sa partnerima iz Švedske: Visokom narodnom školom u Viskadalenu, realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održan je kratak seminar na temu "Zakon o štrajku".


Turci i Italijani nam dižu tekstilnu industriju
11. feb. 2018. godine. Izvor: Dnevnik

Tekstilna industrija Srbije nekada je zapošljavala preko 250.000 radnika. Radilo je preko stotinu tekstilnih farika, a Srbija je tkala, šila i kreirala gotovo za čitav svet.

Kolekcije su pripremane i godinu dana unapred, a količine se merile stotinama hiljada artikala. Godišnji izvoz je vredeo više od pet milijardi dolara.
Onda je taj sjaj srspke tekstilne industrije zamenila beda. Sankcije, nesrećna i kriminalna privatizacija, siva ekonomija, uvoz jeftine odeće iz Kine, poreska opterećenja, zaostala tehnologija, nedostatak stručne radne snage i štošta drugo dovele su dotle da danas mahom Turci i Italijani, uz pomoć malobrojnih domaćih investitora, srpsku devastiranu tekstilnu industriju vraćaju na evropsku i svetsku scenu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, srpska industrija tekstila je prošle godine izvezla robu u vrednosti od preko milijardu evra i ostvarila suficit od 101,4 miliona. Više od 70 odsto proizvoda je plasirano na tržište EU, a u poslednjih nekoliko godina izvoz srpskih tekstilaca povećao se oko 10 odsto.

Danas u Srbiji u privatizovanim ili novoizgrađenim fabrikama proizvodi i tridesetak stranih kompanija. U poslednje dve godine najviše novca u tekstilnu industriju ulažu investitori iz Turske, Italije i Nemačke. Sekretar Udruženja za tekstil, kožu i obuću Privredne komore Srbije Milorad Vasiljević napominje da je samo prošle godine otvoreno pet novih tekstilnih pogona u Srbiji dodajući da je Turska zasigurno investitor broj jedan.

"Dešavanja devedesetih godina prošlog veka su tekstilnu industriju doveli na niže grane, a dokrajčila ju je pljačkaška privatizacija koja je usledila, pa smo početkom dvehiljaditih imali svega 25.000 zaposlenih odnosno 10 puta manje neko nekad. Ta slika se, naročito u poslednjih nekoliko godina, popravlja i danas u tekstilnoj industriji ima oko 60.000 zaposlenih", ukazao je Vasiljević.

Po njegovoj oceni uzletu tekstila doprinele su i firme u privatnom vlasništvu, što je sve dovelo do toga da se tekstilna industrija ponovo vraća na mapu Srbije. OPŠIRNIJE


Tekstilna industrija Srbije muku muči s ilegalnim tržištem
26. jun 2017. godine. Izvor: Dnevnik

Tekstilna industrija Srbije nekada je bila veoma razvijena, u tom sektoru radilo je više od 250.000 radnika, bilo je preko stotinu tekstilnih fabrika, a godišnji izvoz bio je vredan više od pet milijardi dolara.
Nažalost, slika je danas mnogo drugačija. Naime, devedestih godina prošlog veka mnogi poslovi su zbog sankcija izgubljeni, usledila je tranzicija, a potom i veoma loše privatizacije, koje su dovele do drastičnog pada tog sektora. Mnoge fabrike više ne postoje, a u toj privrednoj grani sada radi oko 45.000 ljudi, a malo ko se još seća fabrika „Kluz”, „Beko”, „Prvi maj”, TIZ „Zemun”, „Novitet”, „Ugled”, Kulske štofare, „Planteksa”, „Jumka” ...
Oporavak je spor i dugotrajan, ali ipak, modna i tekstilna industrija, posle godina opadanja, počinje da beleži rast. Tako je industrija kože i tekstila lane imala izvoz veći od 1,1 milijardu dolara, što je rast od 13 odsto u odnosu na 2015. godinu, a zaposleno je i 10.000 novih radnika. Da tekstilna industrija ima potencijal za razvoj govori i broj od 1.950 preduzeća koji posluju u toj grani i 5.400 preduzetničkih radnji koje se bave proizvodnjom tekstilnih proizvoda, a ove godine očekuje se rast izvoza od 15 odsto. OPŠIRNIJE


JEDNOGLASNO ZA PREDSEDNIKA
2. mart 2015.

Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine izabrala je 25. februara 2015. godine, na sednici održanoj u Novom Sadu, Radojka Jovanovića za Predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine.
Radojko Jovanović, kome je ovo drugi mandat, izabran je jednoglasno, a biće Predsednik ovog samostalnog sindikata od 2015 do 2020. godine
Članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine su jednoglasno predložili da Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2015-2020. godina, bude Goran Milić, a Sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić.


2022. V3.0