- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


 

 

STRANICA U IZRADI

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
SINDIKAT RADNIKA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE
V O J V O D I N E

Predsednik:Saradnik Pokrajinskog odbora –
E-mail:


SEDIŠTE SINDIKATA:
Bulevar Mihajla Pupina br. 24
21000 Novi Sad
Telefon:021/557-911 i 557-905
Fax:021/457-149

 

2019. V3.0