- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


O nama

LIČNA KARTA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

"Savez samostalnih sindikata Vojvodine je interesna organizacija koja se angažuje na zaštiti, ostvarivanju i unapređenju prava članova, zaposlenih i drugih lica koja samostalno obavljaju delatnost  i njihovog materijalnog, socijalnog i društvenog položaja.
Kao interesna organizacija  SSSV je samostalan i nezavisan u odnosu na organe vlasti, političke partije, poslodavce i njihova udruženja.
Savez samostalnih sindikata  Vojvodine  ostvaruje ulogu na osnovu svog Programa i Statuta.
Savez samostalnih sindikta Vojvodine, sastavni je deo Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Organizovanost Saveza  samostalnih sindikata Vojvodine, zasniva se na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine konstituišu  samostalni sindikati Srbije, organizovani za teritoriju  APV.
U  Savezu samostalnih sindikata Vojvodine organizuje se  Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, kao i drugih gradova na teritoriji APV u skladu sa odlukom Veća SSSV.
U SSSV formiraju se  savezi samostalnih sindikata za više opština i opštinu.
Za opštine koje ne poseduju minimalne uslove za samostalan rad, formiraju se povereništva.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine, svoju ulogu ostvaruje koristeći sva demokratska, legalna i legitimna sredstva i metode sindikalnog rada i borbe."
                     (Statut  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,  Osnovna načela)

Savez  samostalnih sindikata Vojvodine u periodu  2020 - 2025. godine konstituiše  16 granskih sindikata APV.
U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine formirani su savezi samostalnih sindikata za teritoriju 8 gradova i 9 opština, odnosno, više opština - a u 28 opština formirana su povereništva“.

Savez  samostalnih sindikata  Vojvodine i dalje  je  najveća sindikalna centrala  na teritoriji APV  jer  okuplja  oko 105.000 članova  zaposlenih kod   poslodavaca iz svih privrednih grana i u javnom sektoru. 

 

2022. V3.0