- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 Preuzmite zakon


Konferencija PSES: "Stanje u privredi AP Vojvodine"
13. nov. 2015. godine

Audio snimak konferencije:

1. Deo prezentecije, velicina MP3 datoteke 108MB.

2. Deo prezentecije, velicina MP3 datoteke 151MB.

3. Deo diskutanti, velicina MP3 datoteke 103MB.

PDF prezentacije:

1. PKV - Privredna kretanja I-IX 15

2. UPV - Fiskalna parafiskalna opterećenja poslovanja

3. SSSV - Zakon o radu - godinu dana kasnije

Galerija:


Sindikat: Ukinuti rijaliti programe koji ponižavaju žene
16. nov 2015. godine / Izvor: RTS

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine uputila je otvoreno pismo u kojem od nadležnih institucija zahteva da se zabrane, odnosno ukinu rijaliti televizijski programi koji ponižavaju žene.
"Pomenuti programi ponižavaju ženu, svodeći je na njene fizičke osobine. Ponašanje i međusobna komunikacija učesnika tih programa svedena je na psovke, ponižavanja, vređanja pa i na fizičke sukobe", navodi se u otvorenom pismu.
Ocenjuje se da takvi televizijski programi nanose štetu mladim generacijama, jer utiču na njihovu svest i na stvaranje slike o ženama i u životu uopšte.
Otvoreno pismo je upućeno Regulatornom telu za elektronske medije, Upravi za rodnu ravnopravnost Ministarstva za rad i zapošljavanje, Pokrajinskom sekretarijatu za ravnopravnost polova i televizijama Pink, Prva, B92 i Hepi, kao i elektronskim i štampanim medijima. Opširnije


Zubarske stolice čekaju kadrovske planove
15. nov 2015. godine / Izvor: Dnevnik

Najavljena racionalizacija broja zaposlenih u zdravstvu kaže da će bez posla ostati između 760 i 780 stomatologa, kaže predsednica Pokrajinskog odbora i član Republičkog odbora Sindikata / zaposlenih u zdravstvu Vojvodine dr Dunja Civrić. U tom broju su, bez razlike, i takozvani “ugovoreni” i “neugovoreni” stomatolozi, odnosno i oni koji imaju ugovore s Fondom, kao i oni koji platu zarađuju na tržištu.- Najvažnije je da odlazak zaposlenih bude dobrovoljan. Četiri reprezentativna sindikata su s Ministarstvom Opširnije


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
5-6. nov. 2015. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, koji realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za članice sekcija žena SSS Vojvodine. Program seminara su utvrdile same učesnice na prethodno održanom seminaru, a učešće u radu predstavnika LO Sindikata obogatilo je saznanja učesnica.
Uvodni deo seminara bio je posvećen analizi programskih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu i preduzimanju daljih mera za otklanjanje uočenih slabosti i stvaranju uslova za efikasniji rad Sekcije žena SSSV, kao i sekcija žena u sindikatima i pri većima SSS na teritoriji. S tim u vezi je i najavljena analiza rada Sekcije na jednoj od narednih sednica Veća SSS Vojvodine.Analizom točka života, pojedinačno, i radom u radionicama, kao i selektovanjem faktora koji mobilišu, odnosno blokiraju žene u svakodnevnom životu i radu, posebno u uskladjivanju porodičnih i poslovnih obaveza, zajednički su  precizirane aktivnosti kojima se problemi mogu rešiti.Kako je jedna od tema seminara bila i stres i kako se sa njim izboriti, odnosno organizacija vremena, program seminara upotpunjen je temom:„Smeh – jezik života“, koju je prezentovala Olivera Radovanović, prvi smeh joga učitelj/trener u Srbiji. Ovaj trening je prisutnima omogućio unapređenje veština verbalne i neverbalne kominikacije kroz čudesnu i lekovitu moć smeha.
Švedske kolege upoznale su učesnice seminara sa brojnim aktivnostima koje su vođene u tom sindikatu, počev od kampanja za podjednako roditeljstvo, kampanja protiv nasilja nad ženama i sl. Takođe su prezentovali listu pitanja koja su žene stavile kao prioritete u zaključivanju kolektivnih ugovora.U toku seminara korištene su različite metode (radioničarski rad, vežba u grupama, individualni rad, metod dramatizacije – igranje uloga) pa se tako došlo i do određenih pitanja, odnosno problema koji se postavljaju kao prioriteti u daljem radu Sekcije žena:brojni problemi i otvorena mnoga pitanja vezana za Zakon o radu i Zakon o PIO, postojeće stanje u delatnostima, uređenje opštih uslova i način njihovog obavljanja, a dati su i predlozi za unapređenje tekuće situacije i primenu dugoročnih rešenja koji će biti dostavljeni nadležnim organima na razmatranje.Članice Sekcije žena su uputile zahtev RRA i nadležnim organima za ukidanje rijaliti programa koji svojim sadržajima ponižavaju žene.Skupu su prisustvovali predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 40, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, novosadskom Klubu smeha i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru.


Kako urediti sistem plata u javnom sektoru
3. nov 2015. godine / Izvor: RTV

BEOGRAD - Dvadeset zakona, 900 koeficijenata, 15 različitih platnih osnovica, tako se do sada određivala plata zaposlenih u javnom sektoru. Predlogom novog zakona slede promene, ali ne i za sve. ...
Funkcioneri, javna preduzeća, vojska - to su između ostalih sektori na koje se neće odnositi nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Za ostale, ista osnovica zarade, 60 platnih razreda i raspon koeficijenata od jedan do sedam i po. Da takva vrsta uravnikolovke može izazvati negativne posledice, smatra pokrajinski sekretar Branislav Bugarski. I u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalne zaštite Vojvodine protive se predlogu zakona, tvrdeći da je on izmedju ostalog u suprotnosti sa Zakonom o radu. Javna rasprava o predlogu zakona trajaće do 10. novembra. Opširnije


Radnici i direktor na birou rada, ali uz otpremninu
29. okt 2015. godine / Izvor: Dnevnik

Dok se većina firmi koje niko ni nakon dva pa čak i tri javna poziva nije kupio plaši stečaja koji im nakon neuspešne privatizacije sledi, Industrija stakla Pančevo sama je podnela inicijativu da ide u stečaj.
Naime, nakon 85 godina postojanja i posle 12 godina neuspešne privatizacije, u trenutku kada će već 1. novembra uslediti blokada računa Industrije stakla Pančevo, organi tog preduzeća i zaposleni, kojih je 350, odlučili su da podnesu inicijativu za uvođenje stečaja da bi svi zaposleni do kraja godine dobili novac za otpremnine, ali i povezan staž. Time bi svi, radnici i direktor, završili na birou rada. Tako će Industrija stakla Pančevo, u trenutku kada se umesto drugog poziva za privatizaciju i priče o investiranju Kineza u obnovu proizvodnje, silom prilika, da ne bi došla u situaciju blokiranog računa, na osnovu lične inicijative otići u stečaj. Opširnije


Tri scenarija za opstanak "Hipola"
29. okt 2015. godine / Izvor: Dnevnik

Privatizacija hemijske industrije "Hipol" u restrukturiranju, po utvrđenom programu Vlade Srbije, nije dala rezultat i zbog te činjenice na sednici Skupštine deoničara, zakazanoj za 31. oktobar, / trebalo bi da se donese odluka o stečaju tog uglednog oyačkog privrednog društva.Proizvodnja teče bez problema, ali dugovi iz perioda prve privatizacije, koja je pre nekoliko godina raskinuta, opterećuju poslovanje i kao mera da se sačuva fabrika, slediće stečajni postupak. Jedan od predloga na sednici Skupštine... Opširnije


Sledi podela akcija zaposlenima ili stečaj "Dnevnika" AD
29. okt 2015. godine / Izvor: Dnevnik

Ni treći pokušaj prodaje "Dnevnika" AD iz Novog Sada nije uspeo. Agencija za privatizaciju proglasila je neuspešnim pokušaj prodaje jer nije bilo zainteresovanih kupaca.
Inače, "Dnevnik" AD je jedina medijska kuća u dosadašnjem procesu privatizacije za koji je javni poziv za prodaju objavljen treći put. Početna cena u trećem pokušaju bila je 2,74 miliona evra i predstavljala je trećinu one koja je tražena u prvom krugu – 7,4 miliona evra.
Nakon neuspešnog i trećeg pokušaja prodaje "Dnevnika" AD, po rečima generalnog direktora Svetozara Karanovića, na potezu je Agencija za privatizaciju. Opširnije


Sprečiti plenidbu imovine neprodatih firmi
22. okt 2015. godine

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović zatražio je, u pismu koje je uputio ministru privrede Željku Sertiću, da se iznađu mogućnosti za dalju radnu angažovanost preduzeća u restrukturiranju i onemoguće poverioci da im plene imovinu.Ministar Sertić poziva se da hitno organizuje sastanak na kojem bi zajedno sa sindikatima analizirao predstojeću alarmatnu situaciju u preduzećima u restrukturiranju za koja do sada nisu objavljeni javni pozivi za prodaju, ili za koja jesu a nije se pojavio kupac.

Sindikalci podsećaju na to da se radi o preduzećima kojima je 31. oktobar ove godine poslednji zakonski rok do kada se poverioci ne mogu pojaviti za naplatu svojih potraživanja, uz napomenu da nakon tog roka postoji realna mogućnost da ona zbog plenidbe imovine odu u stečaj, a zaposleni ostanu bez posla. Sindikat tvrdi da će radnici ostatiti bez posla „kao kolateralna šteta nesinhronizovanih aktivnosti”. Opširnije


ODRŽANA ZAJEDNIČKA SEDNICA POS-a i GOS-a SIND. ZAPOSLENIH U GRAĐEVINARSTVU I IGM
9. okt 2015. godine

Zajednička sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine i Gradskog odbora Sindikata građevinara i IGM Novog Sada i opština održana je u petak 09. oktobra 2015. godine u Novom Sadu. Pored članova Pokrajinskog i Gradskog odbora, sednici su prisustvovali i Saša Torlaković – novi predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Dragana Platiša – sekretar ROS-a radnika građevinarstva i IGM Srbije, Tomislav Stajić – sekretar Veća SSS Vojvodine, Vladimir Gvozdenović – predsednik SSS grada Novog Sada i opština i Novak Vasić – predsednik Grupacije industrijskih sindikata Novog Sada.
Članovi odbora su se međusobno informisali o aktivnostima u svojim organizacijama, odnosno preduzećima. Konstatacija da se teško vreme za građevinare nastavlja, potkrepljena je činjenicom da uglavnom još funkcioniše industrija građevinskog materijala dok građevinarstva gotovo da nema. Ocenjeno je da su male plate, rad na crno i loša bezbednost na gradilištima najveći problem u građevinarstvu Srbije.
Sekretar ROS-a radnika građevinarstva i IGM Srbije, Dragana Platiša, upoznala je članove sa usaglašenom verzijom Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, koji će se potpisati sa Unijom poslodavaca Srbije u delatnostima građevinarstva i IGM.

ARHIVA VESTI

2015. V3.0