- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Kolektivni ugovor po zakonu, ali poslodavac odlučuje
28. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Sva preduzeća do 29. januara, treba da imaju kolektivne ugovore potpisane između sindikata i poslovodstva. To znači, objašnjava predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Novog Sada Vladimir Gvozdenović, da u preduzećima gde je kolektivni ugovor postojao on do četvrtka treba da se usaglasi s regulativom Zakona o radu donetog polovinom jula 2014. godine, a u firmama gde su prava i obaveze zaposlenih regulisani ugovorima o radu, do sutra treba da se potpišu kolektivni ugovori.

– Međutim, zakon je jedno, a stvarnost drugo – kaže Gvozdenović, misleći na to što Zakonom o radu nisu propisane kazne za one poslodavce koji ne potpišu kolektivni ugovor jer sindikat, smatra, ima dobru volju i kapacitete da reguliše odnose između sveta rada i kapitala kolektivnim pregovaranjem. – Poslodavac je dužan da učestvuje u socijalnom dijalogu, ali nije u obavezi da potpiše kolektivni ugovor, pa ukoliko ga ne parafira, donosi Pravilnik o radu koji radnik mora da potpiše jer nema drugog izbora, pošto se živi u vremenu kad je radno mesto privilegija u odnosu na broj nezaposlenih. Opširnije


Radnička prava sve manja, džepovi sve prazniji
26. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Veliki broj nezaposlenih, mala i neredovna primanja onih koji rade, loše stanje u privredi svakodnevica je u Srbiji i sve je više građana koji veoma teško sastavljaju kraj s krajem. I dok su primenja mala i veoma često neredovna, s druge strane su sve viši troškovi života, od izdataka za stan struju, grejanje ... do kupovine prehrambenih proizvoda, da je zaista prava umetnost pregurati svaki mesec. I za one koji zarađuju iznad republičkog proseka, a pogotovo za radnike kojima se isplaćuje minimalna zarada, koja je jedva koji dinar viša od 21.000 dinara.

Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, položaj radnika je sve lošiji, njihova prava sve manja, a zarade najvećeg broja zaposlenih veoma niske. On ističe da, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, u oktobru u Vojvodni zaradu nije primilo gotovo 9.500 radnika, od okupno 267.357 zaposlenih, koliko je u okviru ove statistke… Opširnije


OTKAZ 16.000 ljudi gubi državni posao
26 januar 2015. / Izvor: Blic

Do 30. juna ove godine u javnoj upravi na republičkom i lokalnom nivou biće otpušteno oko 16.000 ljudi.
Tačnije, prema planu Vlade, do sredine godine u javnoj upravi biće 33.900 zaposlenih manje nego u decembru 2013. godine. Ova odluka ne odnosi se na zaposlene u javnim preduzećima, jer će se kod njih višak zaposlenih regulisati planovima poslovanja za svako pojedinačno.

U decembru 2013, mesecu koji se uzima kao reper u javnoj upravi na svim nivoima, bilo je zaposleno 523.000 ljudi. Ideja je, recimo, da Ministarstvo prosvete odlučuje o otkazima u školama po Srbiji, a Ministarstvo zdravlja o višku u zdravstvenim ustanovama. Svim institucijama u državi poslata su nedavno uputstva kako da pripreme plan poslovanja, ali kasnije i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta. I svima je poslat zahtev za isto smanjenje broja zaposlenih - 6,5 odsto. Opširnije


Banjeglav na čelu SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
23. januar 2015.

Na Izbornoj skupštini SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, koja je održana 21. januara 2015. godine, za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, u predstojećem mandatnom periodu 2015-2020. godine, izabran je Milan Banjeglav, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Pored toga, na Izbornoj skupštini verifikovan je izbor članova Veća SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš za mandatni period 2015-2020. godine, usvojen je Izveštaj o radu za prethodni mandatni period kao i plan rada za naredni mandatni period.

Po završetku izbora, predsednik SSSV Goran Milić je, u ime Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uručio prigodan poklon bivšem predsedniku SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, Gaboru Kišlinderu i zahvalio se na nesebično uloženoj energiji i višegodišnjem radu i trudu u obavljanju sindikalnih aktivnosti.

 Pljušte žalbe radnika zbog zlostavljanja na poslu
23. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

– Prošle godine Agencija za mirno rešavanje radnih sporova primila je 173 zahteva za rešavanje individualnih radnih sporova – izjavio je za "Dnevnik" direktor te agencije Mile Radivojević, objašnjavajući da se najveći broj zahteva odnosio na zlostavljanje na radu. – Od ukupnog broja pristiglih zahteva najveći broj sporova je povodom zlostavljanja na radu – 64, povodom isplate materijalnih potraživanja iz rada, kao što su jubilarne nagrade, prevoz, ishrana i regres – 86, a povodom otkaza 18. Pošto je uslov za vođenje postupka pred Agencijom dobrovoljan pristup strana, od 173 predloga rešen je 81 spor, od čega 27 povodom mobinga, 52 povodom jubilarnih nagrada, prevoza, regresa ili ishrane i samo dva povodom otkaza. Nedobijanje saglasnosti za sporove povodom otkaza može se objasniti strahom poslodavaca od utvrđivanja nezakonitosti otkaza u roku od mesec dana i uverenjem da će otpušteni zbog visoke cene sudskih troškova tokom dugih postupaka odustati od tužbe. Opširnije


ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SINDIKATU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE
16. januar 2015.

Dana 16. januara 2015. godine u Novom Sadu održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine.

Nakon verifikacije mandata članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine, za predsednika Pokrajinskog odbora u mandatnom periodu od 2015. do 2020. godine, predložen je i jednoglasno izabran dosadašnji predsednik Dragan Cvetković, HTUP "Park" a.d. Novi Sad.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za protekli mandatni period i Plan rada za naredni mandatni period.

Na Izbornoj skupštini izabran je delegat za 21. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine iz Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine, kao i članovi Republičkog odbora ugostiteljstva i turizma Srbije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine jednoglasno je predložen Goran Milić, a za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije Dragan Cvetković.


Otkazi ujedinili sindikate
19. januar 2015. / Uzvor: Dnevnik / Izvor: RTV

Pre mesec dana u fabrici Livnica "Cimos" Kikinda pet sindikalnih organizacija koje su bile samostalne udružile se u jedinstvenu organizaciju. Za predsednika je izabran Željko Milićev, dugodišnji radnik ove fabrike. Nova organizacija je reprezentativni sindikat jer ima oko 900 članova od oko 1.400 zaposlenih, koliko ih je ostalo nakon zatvaranja pogona i otpuštanja dela zaposlenih.

- Prošla, 2014. godina, bila je veoma teška za zaposlene jer je oko 400 radnika ostalo bez posla – kaže Željko Milićev, predsednik Samostalnog sindikata jedinstvene sindikalne organizacije Livnice "Cimos" - Pre otpuštanja u fabrici je radilo 1.800 zaposlenih, a nakon zatvaranja pogona "Mašinogradnja", iz kojeg je otpuštenio najviše radnika, i pogona "Nodularni liv", ostalo je oko 1.400 zaposlenih.

Većina otpuštenih radnika niti su za penziju, niti da se zapošljavaju kod novog poslodavca, tako da spadaju u teže zapošljivu kategoriju. Sindikat je tražio da menadžment preraspodeli višak ljudi na druga radna mesta u pogonima koji su ostali i delom smo u tome uspeli jer je polovina zaposlenih u nekadašnjoj "Mašinogradnji", njih oko 200, prebačena u pogon "Automobilska industrija", dok je ostatak proglašen tehnološkim viškom i uz otpremnine su poslati kući. Opširnije


Održani izbori u SSS opštine Apatin
16. 1.2014.

Na Izbornoj skupštini SSS opštine Apatin, koja je održana juče, 15. januara 2015. godine, za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Apatin, u predstojećem mandatnom periodu 2015-2020. godine, izabran je Slobodan Lončarević, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Pored toga, na Izbornoj skupštini verifikovan je izbor članova Veća SSS opštine Apatin za mandatni period 2015-2020. godine, usvojen je Izveštaj o radu za prethodni mandatni period kao i plan rada za naredni mandatni period.


Sindikati Holcima i Lafarža traže ista prava
17. 1.2014. / Izvor: RTV

Sindikati zaposlenih u cementarama Lafarž i Holcim danas započinju globalnu kampanju kojom žele da upozore rukovodstva tih kompanija da se njihovo spajanje u jednu cementaru, ne sme odvijati bez poštovanja prava radnika.

Tu akciju je na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu najavio predsednik Sindikata radnika građevinara i industrije građevinskog materijala Srbije Duško Vuković.
On je naglasio da sindikati radnika zaposlenih u francuskom Lafaržu i švajcarskom Holcimu traže da budu uključeni i informisani o svemu što se bude dešavalo oko spajanja te dve kompanije u jednu koja će tako postati najveća cementara u svetu i koja će godišnje obrtati oko 35 milijardi evra.

Prema njegovim rečima, radnici opravdano strahuju, jer ima nepotvrđenih najava da bi spajanjem ove dve cementare bez posla moglo ostati oko 15.000 ljudi. Vujović je kazao da je u Srbiji u cementari Holcim u Novom Popovcu zaposleno oko 280 radnika, a u cementari Lafarž u Beočinu oko 270 radnika i da oni takođe strahuju da bi spajanje moglo da im smanji dosada stečena prava. Opširnije


PURIĆ OSTAJE NA ČELU SSS GRADA SOMBORA
8. 1.2014.

Na 23. Izbornoj skupštini održanoj 29. decembra 2014. godine u Somboru, za predsednika Saveza samostalnih sindikata grada Sombora i povereništva Kula i Ožaci, izabran je dosadašnji predsednik Zoran Purić. Takođe, verifikovani su mandati novih članova Veća SSS grada Sombora i povereništva za mandati period od 2015. do 2020. godine.

Izbornoj skupštini u Somboru prisustvovali su predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, predsednik SSS Vojvodine Goran Milić, potpredsednik SSS Vojvodine Miodrag Bradonjić, kao i šef kabineta i protokola Saveza samostalnih sindikata Srbije Svetlana Mančić. Među gostima je bio i predsednik Skupštine grada Sombora, Borislav Staničkov.

Za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine ispred Saveza samostalnih sindikata grada Sombora i povereništva Kula i Odžaci, predložen je Goran Milić, dok za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije predložen dosadašnji predsednik Ljubisav Orbović.Milić: Otkaz pretnja za čak 80.000 ljudi
8. 1.2014. / Izvor: Dnevnik

– Socijalni problemi zaposlenih u Srbiji sve su izraženiji, a treba očekivati da će ova godina biti još teža nego protekla jer su najavljene nove izmene radnog zakonodavstva i nova otpuštanja radnika – rekao je za "Dnevnik" predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

On je ukazao na to da se ove godine može očekivati rast broja nezaposlenih, odnosno onih koji će ostati bez radnog mesta, i to od oko 80.000 ljudi, od kojih između 50.000 i 60.000 iz javnog sektora, a ostatak iz preduzeća u restrukturiranju, koja će otići u stečaj. – Promene radnog zakonodavstva iz prošle godine značajno su pogoršale položaj radnika, odnosno neka prava su smanjena, a neka potpuno ukinuta – rekao je Milić.
– Nove promene u Zakonu o radu očekuju se do kraja godine i nadamo se da će prava, obaveze i odgovornosti u vezi s radnim odnosima biti uređeni na sveobuhvatan način, da će sindikati biti uključeni u pregovore i mišljenje i stavovi sindikata biti uvaženi da bi se do rešenja došlo u razgovoru i uz kompromis svih socijalnih partnera. Po njegovim rečima, sindikati će nastojati da argumentovano pregovaraju sa socijalnim partnerima, ali da isto očekuje i od njih jer su u pitanju ljudski životi i egzistencija, a ne volja nekih pojedinaca. Opširnije


UPRAVA OBAVILA IZBORE
22. decembar 2014.

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine održana je 22. decembra 2014. godine u Novom Sadu. Za predsednika Sindikata uprave Vojvodine izabrana je Milena Čipak, koja je i u prethodnom mandatu obavljala tu funkciju.

Na Izbornoj skupštini usvojen je Statut Sindikata uprave Vojvodine, izveštaj o proteklom radu unazad pet godina i program rada za naredni mandatni period 2015 – 2020. godine.

Članovi Pokrajinskog odbora su izabrali nove članove Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije, člana Statutarnog odbora SSS Vojvodine, članove Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegate za 21. Konferenciju SSSV. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predložen je Goran Milić.


STVORENI SVI NORMATIVNI PREDUSLOVI ZA SPROVODJENE IZBORNIH AKTIVNOSTI U SSSV
19. decembar 2014.

Na 19. proširenoj sednici Veća SSSV, održanoj 16. decembra 2014. godine u Novom Sadu, usvojena je Odluka o sprovodjenju i dinamici izbornih aktivnostima u samostalnim sindikatima u APV i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, kojom su bliže uredjene aktivnosti i rokovi za sprovodjenje izbora u AP Vojvodini. Odlukom je utvrdjeno da se izborne aktivnosti u AP Vojvodini završavaju održavanjem Konferencije SSSV do 15. marta 2014. godine, s tim da je u raspravi ostavljena mogućnost i produžetka roka do kraja marta 2014.
Članovi Veća SSSV usvojili su i Odluku o broju i strukturi članova Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV, kao i Odluku o broju i sastavu delegata 21. Konferencije SSSV. Usvajanjem ovih odluka u potpunosti su stvoreni normativni preduslovi za sprovodjenje izbornih aktivnosti u organima SSSV za naredni mandatni period, u skladu sa Odlukom Veća SSSS o održavanju izbora SSSS, od 4.juna 2014. godine.
U raspravi je konstatovano da su na području AP Vojvodine u toku izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama, kao i da se u samostalnim sindikatima i savezima samostalnih sindikata formiranih za gradove i opštine u Vojvodini vrše pripreme za sprovodjenje izbornih aktivnosti u utvrdjenim rokovima.

Članovi Veća SSSV su usvojili informaciju o aktivnostima SSSV izmedju 17. I 19. sednice Veća SSSV, kao i informaciju o aktivnostima u SSSS vezanim za izmene Statuta SSSS. Jedinstven stav svih prisutnih je da je ponudjeni tekst nacrta Statuta SSSS neprihvatljiv i ishitren, kao i da se izradi Statuta SSSS mora prići mnogo organizovanije i ozbiljnije - obzirom od Statuta SSSS u mnogome zavisi dalje bitisanje Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Neposredno pre održavanja sednice Veća SSSV, a u funkciji njene pripreme, održana je i sednica Predsedništva SSSV na kojoj su usvojeni predlozi izbornih odluka i poslati Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.


GRAĐEVINCI RAZMATRALI I USVOJILI IZBORNE ODLUKE
18. decembar 2014.

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala Vojvodine, koja je održana u sredu, 17. decembra 2014. godine, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, članovi POS-a usvojili su izborne odluke i razgovarali o toku i načinu sprovođenja izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama iz oblasti građevine.

U toku je sprovođenje izbornih aktivnosti u građevinskim preduzećima sa teritorije Vojvodine. U sindikalnim organizacijama održavaju se predizborni i izborni sastanci, na kojima članovi Sindikata građevine biraju članove organa i nosice funkcija u sindikalnim organizacijama i predlažu kandidate za članove organa i nosioce funkcija u Pokrajinskom i Republičkom odboru i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine i Srbije.

Odluka o formiranju odbora Sindikata za gradove, opštine i više opština za mandatni period 2015. - 2020 godine, Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova POS-a Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine za mandatni period 2015.-2020. godine, Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova Statutarnog i Nadzornog odbora, Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova ROS-a iz Vojvodine, kao i Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova Izborne skupštine, bile su na dnevnom redu sednice Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine.


PROMOTIVNI SPOT VLADE SRBIJE VREĐA DOSTOJANSTVO RADNIKA I GRAĐANA

Na američkom kanalu CNN odnedavno se emituje reklamni spot Vlade Srbije za privlačenje stranog kapitala u kom se, između ostalog, Srbija karakteriše kao zemlja kvalifikovane i jeftine radne snage. Smatramo da je to uvreda za kvalifikovane radnike koji, dovedeni u situaciju da nemaju alternativu, prinuđeni su da prihvate poslove za bedne zarade kako bi obezbedili egzistenciju.
Problem siromaštva postaje sve vidljiviji u Srbiji i smatramo da je sramno i uvredljivo za sve građane ove zemlje da se to promoviše kao konkurentna prednost i jedan od aduta Srbije. Radnici Srbije nisu, i ne žele da budu, jeftina radna snaga jer su sposobni, vredni, pametni i vrede isto kao i svi drugi građani Evrope.

Visoka nezaposlenost, male zarade, nesigurni poslovi, obespravljeni i diskriminisani radnici samo su deo naše realnosti što ne znači da se građani Srbije mire sa ovom činjenicom i da ne zahtevaju bolje i humanije uslove rada i zaradu od koje mogu dostojanstveno da žive.

Nije sramota biti siromašan ali je sramota to što naša Vlada ističe to kao prednost i ruši dostojanstvo radnika, umesto da pojača aktivnosti na stvaranju boljih uslova za investiranje, suzbijanje korupcije, poštovanje zakona, jačanje domaće privrede, povećanju životnog standarda i prava zaposlenih, kao i na poboljšanju socijalnog dijaloga.
Strani investitori se ne žale na "skupe" srpske radnike već na neuređenu i nestabilnu državu, u kojoj se ne poštuju zakoni i lojalna konkurencija. Promocija jeftine radne snage dovešće do još većeg odliva mladih kvalifikovanih kadrova što, dugoročno posmatrano, predstavlja veliki problem po budućnost ove zemlje.

Mi možemo i zaslužujemo bolje! Iz tog razloga ne želimo da ćutimo i dižemo svoj glas za bolje i humanije uslove rada i veće zarade kako bi mladi videli budućnost u svojoj, a ne tuđoj, zemlji!

PREDSEDNIK SSSV
Goran Milić


Srpski radnik je i bez TV spota jeftina radna snaga
8. decembar 2014. / Izvor: Dnevnik

Odnedavno se na američkom Si-En-Enu emituje TV spot Vlade Srbije za privlačenje kapitala. Savez samostalnog sindikata, najbrojniji srpski sindikat, protestovao je zbog, kako tvrde, "sramne reklame", jer se njom investitorima poručuje da je prednost Srbije kvalifikovana i jeftina radna snaga. Čelnik SSSS Ljubisav Orbović ističe da je za srpski narod, radnike i omladinu, izuzetno uvredljivo isticati jeftin rad:

– Naši ljudi vrede mnogo više od onoga kako su predstavljeni, a s druge strane, ako pogledamo šire, videćemo da je u Africi najjeftinija radna snaga. Tamo se radi za dolar ili evro, ali im investicije nisu došle, pa kako drugačije oceniti ovu sramnu promociju Vlade, koja je ne samo uvredljiva, već kao što se iz afričkog primera vidi, i vrlo pogrešna.

Ovakva reklama, smatra Orbović, potvrđuje ono na čega su sindikalci ukazivali prilikom izmena Zakona o radu i drugih reformskih zakona ,čiji je jedini cilj bio, dodaje, "proizvodnja siromaštva" Opširnije


ORGANIZOVANJE I ŠIRENJE MREŽE SEKCIJE MLADIH U SINDIKATU
8. decembar 2014.

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u okviru zajedničkog projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku podršku Olof Palme Centra, organizovala je seminar pod nazivom "Organizovanje i širenje mreže sekcije mladih u sindikatu". Seminar je bio održan 3. i 4. decembra 2014. godine, u hotelu "Park" u Novom Sadu.

Na seminaru je učestvovalo oko 25 mladih članova sindikata sa teritorije Vojvodine a teme seminara su bile: položaj i uloga mladih članova u Sindikatu, povećanje broja članova i širenje mraže sekcija mladih po granskom i teritorijalnom principu, jačanje organizacione strukture Sekcije mladih SSSV. Cilj održavanja seminara je da se podstaknu članovi Sekcije mladih SSSV da aktivno i efektivno učestvuju kako u sinikalnom radu, tako i u svim sferama javnog života, kako bi se efikasnije ostvarili specifični interesi mladih i obezbedio bolji položaj mladih u društvu.

Učesnici seminara su saznali o iskustvima i radu Sekcije mladih LO iz Švedske, posebno o organizovanju, funkcionisanju i ulozi u telima odlučivanja Sindiakta. Takođe, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, predloge i ideje kako da se što veći broj mladih uključi u sindikalni rad i da predlažu nove akcije, koje će biti osnova pri planiranju aktivnosti Sekcije mladih SSSV za 2015. godinu.

Kroz zanimljive radionice, mladi su dali svoje viđenje kako ojačati organizacionu strukturu i širiti mrežu sekcije mladih ističući snagu, šanse i potencijalne mogućnosti, a ujedno biti svestan prepreka i nedostataka na kojima treba poraditi i poboljšati. Ostale radionice su osmišljene sa ciljem podsticanja timskog rada i međusobne solidarnosti grupe što doprinosi kvalitetnijem izvršenju zadatka. Uspeh tima zavisi od uspeha svakog njegovog člana. Zato su učesnici koji su međusobno sarađivali, uvažavali i prihvatali drugačija mišljenja, bili jače motivisani i postigli veći uspeh od onih koji su radili samostalno.


Zatvorena i poslednja "Novitetova" prodavnica
6. decembar 2014. / Izvor: Dnevnik

"Novitet" je zatvorio i poslednju prodavnicu koja je radila, u blizini upravne zgrade preduzeća na Futoškom putu. Direktor Srđan Lazarević izjavio je da je to učinjeno zbog malog prometa i što je nekoliko radnica iz prodavnice steklo uslov za odlazak u penziju pa će radnja biti ponuđena zakupcima.

"Novitet" je, podsećamo, imao više prodavnica u najužem centru grada, koje su pozatvarne i izdate u zakup čim je "Novitet" početkom 2004. godine kupilo zemunsko preduzeće "Zekstra" u posedu biznismena Dragana Đurića. Celokupna imovina nekadašnjeg lidera u tekstilnoj industriji sada je pod hipotekom, a tu se ubrajaju prodavnice, kojih je pre prodaje bilo četrdesetak, upravna zgrada i pogon na Futoškom putu, dok je pogon u Sonti prodat, a u Kisaču prazan. Opširnije 

ARHIVA VESTI
2015. V3.0