- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 Gost emisije "Otvoreni ekran" Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine.Voditelj: Vesna Rajković
Gost: Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine
Tema: Godinu dana Zakona o radu


ODRŽANA DRUGA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE“
15. jul 2015. godine

U sredu, 15. jula 2015. godine održana je druga sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Najveći deo sednice bio je posvećen radu formirane Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju čiji je zadatak, da definiše odgovarajuća zakonska i podzakonska rešenja koja će doprineti efikasnom uspostavljanju normativnog okvira za suzbijanje sive ekonomije. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Uprave carina, Poreske uprave, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije, Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine i "Srbijatransport" a.d. Problemi u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju odnose se na nelegalni prevoz putnika, nepostojanje adekvatne carinske evidencije o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika, kao i nepropisno štampanje voznih karata. U svrhu procene rada Radne grupe, na sednici Pokrajinskog odbora razmatran je i usvojen Izveštaj Radne grupe za borbu protiv sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju, i s tim u vezi, predlog mera za suzbijanje sive ekonomije.

U okviru tačaka dnevnog reda bilo je i razmatranje i usvajanje izveštaja sa ovogodišnjih radničko-sportskih susreta Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije "Drumarijada 2015." Sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić, detaljno je informisao članove Pokrajinskog odbora o proteklom Petnaestom kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na sednici je razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih i verifikovan mandat novom članu Pokrajinskog odbora.


ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO SMO JAČI“
29-30. juna 2015. godine

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za predstavnice sekcija žena sa teritorije Vojvodine. Cilj održavanja seminara je bio da članice sindikata, odnosno novoizabrane članice Sekcije žena, saznaju više o iskustvima i radu Sindikata LO, posebno na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu.
Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim zadacima i ciljevima Sindikata LO, politikom rodne ravnopravnosti, aktivnostima koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom, regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena, odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Kolege iz Švedske istakle su značaj aktivnog učešća žena u kreiranju društvenog okruženja, i s tim u vezi, kako zauzeti značajno mesto u društvu i uticati na odlučivanje.
Predstavljene su metode priručnika „The Power Handbook“, koji govori o tome kako možemo uzeti mesto u društvu i o metodama dominacije, a poseban akcenat je bio na prepoznavanju tehnika koje se koriste kako bi se žena učinila nevidljivom i nebitnom za odlučivanje te načinima na koji se treba boriti protiv istih. Takođe se razgovaralo o posebnim aktivnostima na obrazovanju i motivaciji žena da aktivno učestvuju u donošenju odluka.

U radu seminara učešće je uzeo i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Seminaru je prisustvovalo četrdesetak učesnica – predstavnica sekcija žena pokrajinskih sindikata, odnosno Saveza samostalnih sindikata opštine, više opština, grada. Učesnici seminara su sa velikom pažnjom pratili sva izlaganja, definisali probleme sa kojima se susreću žene članice SSSS, postavljali pitanja iz oblasti o kojima se razgovaralo kao i o svim drugim pitanjima vezano za rad na poboljšanju položaja žena i jačanju kapaciteta sindikata u sprovođenju rodne ravnopravnosti. Seminar je ocenjen kao veoma uspešan od strane samih učesnica, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava i planiranja daljih aktivnosti Sekcije žena.
U okviru seminara je održana i Konstitutivna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj su usvojena: Pravila o radu Sekcije žena SSSV, Izveštaj o radu za 2010. -2015. godinu i Program aktivnosti za naredni petogodišnji period, a imenovano je i osmočlano Predsedništvo Sekcije žena SSSV.


17. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA
10. jul 2015.Sindikati i poslodavaci o efektima Zakona o radu
2. jul 2015. / Izvor: Dnevnik

Godinu dana od početka primene novog Zakona o radu, poslodavci ocenjuju da je taj zakon doneo bolji privredni ambijent i efikasniji rad, pri čemu nije došlo do masovnih otpuštanja radne snage, kako su to najavljivali sindikati, a sindikati ostaju u uverenju da je taj propis smanjio prava zaposlenih i uneo veću nesigurnost. Direktor Unije poslodavaca Srbije (UPS) Slavenko Grgurević kaže da poslodavci za sada vide pozitivne efekte, posebno zato što je novi zakon doprineo unapređenju poslovnog ambijenta u Srbiji. To se pre svega odnosi na uvođenje institucije fleksibilnog tržišta radne snage, što je motivisalo ne samo poslodavce, već i zaposlene na bolji i efikasniji radi, rekao je Grgurević. Pored primene Zakona o radu, Zakona o stečaju, nedavno doneta Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i prvi koraci u pravcu restrukturiranja javnog sektora, ukazali su poslodavacima da Vlada Srbije dobro radi svoj posao zbog čega podržavaju reformski kurs ove vlade, rekao je on. Opširnije


Svaki drugi zaposlen tehnološki višak
1. jul 2015. / Izvor: Dnevnik

Jedina preostala fabrika iz metalskog kompleksa u Novom Sadu „Novkabel” preživljava teške dane. U novosadskoj Fabrici kablova nije još napravljen plan reorganizacije, premda je Agencija za privatizaciju još u septembru prošle godine raskinula kupoprodajni ugovor s kiparskim kupcem „Ist point” zbog neispunjavanja ugovora o prodaji. – Zatvorena su dva pogona za pravljenje sirovina, granulata PVC i mikser-gume – kaže predsednik sindikata u Fabrici kablova Milutin Lošić. – Kupuju se sirovine lošijeg kvaliteta i proizvodi se velika količina otpada. Prodaju se mašine koje su mogle da rade, a kupljene su neke koje do... Opširnije


Popuna rupa u stažu za oko 14.000 zaposlenih
1. jul 2015. / Izvor: Dnevnik

Vlada Srbije donela je odluku da se svim radnicima preduzeća iz porftelja Agencije za privatizaciju koja ove godine idu u stečaj poveže radni staž. Ta odluka odnosi se i na radnike u 526 subjekata privatizacije koji ispunjavaju uslove za penziju – objasnio je ministar privrede Srbije Željko Sertić, dodajući da je oformljena i radna grupa koja će rešavati probleme u vezi s rupama u stažu u tim preduzećima.

Država će zapravo povezati staž radnicima neprivatizovanih firmi koje su već otišle u stečaj ili će otići do kraja godine, onima koji su neposredno pre podnošenja zahteva za penzionisanje radili u firmi predviđenoj za privatizaciju. Staž će se povezati i radnicima koji ove godine stiču makar jedan uslov za odlazak u penziju, a u nekim od neprivatizovanih preduzeća su nekada radili i za taj period nemaju uplaćene doprinose. Na kraju, i radnicima neke od 526 neprodatih državnih firmi koji će ove godine podneti zahtev za penziju. Opširnije


 

ARHIVA VESTI

2015. V3.0