- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Sindikati za povećanje "minimalca", ne manje od 10 odsto
18. 6. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Povodom najava ministra finansija Siniše Malog da bi na jesen mogla da bude povećana minimalna cena rada, sindikati smatraju da povećanje "minimalca" ne bi trebalo da bude ispod deset procenata, dok u Uniji poslodavaca u ovom trenutku procenjuju da je realno povećanje do šest procenata.
Minimalna cena radnog sata u Srbiji ove godine iznosi 155 dinara, što je mesečno oko 27.000 dinara, dok je cena minimalne potrošačke korpe dostigla 37.000 dinara.
Ministar Mali rekao je nedavno da Vlada već sada razmišlja o povećanju minimalne cene rada, kao i da u septembru treba očekivati njeno značajno povećanje.
Predsednik Saveza Samostalnih sindikata Srbije LJubisav Orbović i savetnik predsednika UGS Nezavisnost Zoran Ristić kažu da se nikakvi zvanični razgovori o minimalnoj ceni rada za 2020. godinu još uvek ne vode.
Ono što je doneto zajednički na Socijalno-ekonomskom savetu, a to su prihvatili i poslodavci i Vlada Srbije na predlog sindikata, je da minimalna zarada u narednih tri godine bude izravnata sa minimalnom potrošačkom korpom, to je ono što je cilj, a da bi se to postiglo znači da bi minimalna zarada trebalo da postigne povećanje 10 i više posto", kaže Orbović i dodaje da bi to značilo da "minimalac" bude negde "oko ili preko" 30.000 dinara. OPŠIRNIJE


ODRŽAN SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSS VOJVODINE
6-8. 6. 2019. Novi Sad
Sekcija žena SSS Vojvodine u partnerstvu sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, u okviru projekta "Zajedno smo jači" podržanog od strane Olof Palme Centra, održala je edukativni seminar u Novom Sadu od 06. do 08. juna 2019. godine.
Ovaj seminar je imao za cilj razmenu iskustava i upoznavanje članica Sekcije žena SSSV sa aktivnostima LO Sindikata usmerenih na poboljšanje prava žena i preduzimanje adekvatnih mera za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama.
Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev, pored toga što je vodila seminar, u svom izlaganju ukazala je na konkretne probleme sa kojima se suočavamo i istakla da su sve aktivnosti koje smo planirali u proteklom periodu realizovane.
U nastavku, učesnice seminara su upoznale prisutne sa svojim delovanjem, ciljevima i dosadašnjim aktivnostima, te su razmenile mišljenja o učešću i ulozi žena u raznim životnim sferama, istakle neophodnost povećanja broja žena članica u Sindikatu, i svim vrstama pregovaračkih procesa kao jednim od ključnih načina za unapređenje ženskih ljudskih prava.
Kao uvodničarke na seminaru prisutnima su se obratile predstavnice švedskog sindikata, Lena Jenemark i Frida Bengtsson, i pritom predstavile preporuke za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova.
One su govorile i o globalnoj temi, kojoj treba posvetiti više pažnje, a tiče se klimatskih promena i podizanju javne svesti o svim pitanjima vezanim za klimatske promene.
U toku seminara minimalizirano je predavanje kao vid obuke, a maksimalno iskorišćen rad po grupama, gde su definisane tematske oblasti i planovi za realizaciju budućih aktivnosti za novi projektni ciklus od 2020 - 2024.
Tokom debate učesnice seminara su usvojile inicijativu za izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, iznele probleme, predloge i ideje za osnaživanje, jačanje kapaciteta i unapredjivanje ženskih sindikalnih mreža.U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje SSS Vojvodine i posvećenost Sekcije žena SSS Vojvodine u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.
Seminar je od strane učesnica ocenjen kao visoko kvalitetan i poučan, a znanja stečena na seminaru omogućiće članicama Sekcije da ostvare planirane aktivnosti, kao i aktivnu ulogu svih učesnica.
Učesnice seminara - članice sindikata i aktivistkinje sindikalne ženske mreže, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru.

Predstavnice švedskog sindikata, Lena Jenemark i Frida Bengtsson su izrazile zadovoljstvo zbog svog prisustva na seminaru i nastavka saradnje, pohvalivši pritom napredak i vidljive rezultate Sekcije žena SSS Vojvodine i predsednice Jadranke Svirčev.


Zakon za oko 100.000 radnika na lizing još na čekanju
7. 6. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Socijalni partneri ponovo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu postigli dogovor o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju jer je od osam primedaba koje su sindikati predložili, usvojena samo jedna, i to da se supsidijarna odgovornost zameni solidarnom.
Taj jedini prihvaćeni predlog sindikata znači da radnik, ukoliko odluči da tuži agenciju za zapošljavanje, u isto vreme i o istom trošku može odgovornost zatražiti i od poslodavca, što Nacrtom koji je predložila Radna grupa Ministarstva rada i zapošljavanja nije bilo predviđeno. Sve ostale primedbe sindikata nisu prihvaćene. Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije LJubisava Orbovića, oni su se zalagali za to da se zakon donese da bi se regulisao položaj oko 100.000 radnika koji sada rade preko agencija i nemaju nikakvu zaštitu niti regulisan zakonski okvir. Čelnik tvog sindikata tvrdi da je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju bio spreman, ali da mu je u muđuvremenu "dat drugi oblik na koji je neko drugi uticao".
Da bi se broj radnika na lizing smanjio i ograničio, sindikat je zauzeo stav da zaposleni preko agencija u firmama mogu da čine od deset do 20 odsto, a to na SES-u nije prihvaćeno. Sindikati su tražili i da se vremenski ograniči mogućnost zapošljavanja preko agencija, da se radnicima na lizing jemči pravo na sindikalno organizovanje i mogućnost da potpišu kolektivni ugovor koji bi štitio njihova prava. OPŠIRNIJE


Održana sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta
5. 6. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Na današnjoj 15. sednici Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, kojom je predsedavao Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, izabran je novi predsedavajući ovog tela. U narednom mandatnom periodu, član Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata ,,Nezavisnost" Milojica Živković predsedavaće ovim savetom.
Na sednici je predstavljen i izveštaj o aktuelnim privrednim kretanjima u Vojvodini, za period od januara do marta ove godine
Ponovljena je inicijativa Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine za izmenu Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, u smislu izuzimanja njihove primene na javna komunalna preduzeća, odnosno javna preduzeća kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave. Jednoglasno je usvojen predlog da se PSES-u pripremi detaljna analiza stanja u ovom sektoru, sperovođenjem sveobuhvatne ankete, kako bi se blagovremeno reagovalo ka republičkom SES-u.

OPŠIRNIJE

Od osam primedbi sindikata, država prihvatila jednu
4. 6. 2019. Izvor: Danas

Od sedam ili osam primedbi koliko su sindikati imali na nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju radnika u Srbiji, ostali socijalni partneri su na sednici SES-a pre dva dana prihvatili tek jednu – i to onu da se supsidijarna odgovornost zameni solidarnom.

Što znači da radnik ukoliko odluči da tuži agenciju u isto vreme i o istom trošku može odgovornost da zatraži i od poslodavca, što trenutnim tekstom zakona nije predviđeno. Sve ostale primedbe nisu prihvaćene, a pre poslodavaca, kako tvrde sindikati, protiv njih su bili predstavnici države. Potpredsednik Samostalnog sindikata Duško Vuković kaže za Danas da je na poslednjoj sednici zapelo već "kod naslova", ali da to nije najveći problem. 

– Direktiva EU govori o radu kod preduzeća, a kod nas se već u naslovu zakona govori o agencijskom zapošljavanju. U Evropi se reguliše status radnika koji rade kod preduzeća na ovaj način, dok se kod nas samim naslovom zanemaruje suština, a ona je u tome da vam ovaj zakon omogući da se na kratko vreme zaposlite i budete osigurani, a ne da to bude trajno rešenje – ističe Vuković. 

U Srbiji trenutno između 70.000 i 100.000 ljudi radi preko više od 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem, međutim, njihov rad nije regulisan nijednim zakonom. Radnici na "lizing" trenutno nemaju pravo na godišnje odmore i bolovanja, ali ni na tople obroke i naknadu za prevoz. Ovaj zakon, čija se primena očekuje početkom naredne godine, radnicima preko agencija bi trebalo da obezbedi jednaka prava kao i onima koji prema Zakonu o radu rade na određeno ili neodređeno kod poslodavca. Rad preko agencija bi trebalo da, kao i do sada, bude ograničen na 24 meseca, a zakon će zaposlenima na ovaj način omogućiti isplatu zarade, bolovanja, regres, topli obrok, prevoz. OPŠIRNIJE


SINDIKATI PROTIV PRAVDANjA PUTNIH TROŠKOVA: Neće mesečne karte već novac za prevoz
4. 6. 2019. Izvor: Večernje novosti

Sindikati se protive promenama oko naknada za dolazak i odlazak sa posla. Niko ne može da uslovljava zaposlene da pravdaju putne troškove. 

Pretplatne karte za prevoz do posla i nazad će kao i do sada zaposleni sami kupovati ako žele. Firme su dužne da im novac mesečno uplaćuju u te svrhe, a oni mogu da ga upotrebe i za neki drugi alternativni prevoz.

Ministarstvo finansija, međutim, smatra da su naknade nedokumentovan rashod preduzeća koji se ne priznaje u poreske svrhe i da zaposleni nemaju, kao do sada, pravo na poresko oslobađanje ukoliko nemaju verodostojnu ispravu kao što je fiskalni račun da su zaista kupovali karte, a po poslednjem predlogu i spisak zaposlenih.

Na poslednjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Ministarstvo finansija dalo je ovo mišljenje, koje su predstavnici sindikata odbili i tražili da se ova oblast reguliše na drugačiji način, odnosno kao i ranijih godina. Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije naglašava da niko ne može da uslovljava zaposlene čime će ići na posao niti oni treba da pravdaju troškove. Na ovaj način se, kaže on, favorizuje monopol jednog prevoznika, a ipak, ne dešava se sve samo u Beogradu. OPŠIRNIJE


SEMINAR SEKCIJE MLADIH SSSV
23-25. 5. 2019. Novi sad
U okviru projekta pod nazivom "Zajedno smo jači" , koji zajednički sprovode Sindikat LO iz Švedske sa Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,  organizovan je seminar u periodu od 23. do 25. maja 2019. godine u Novom Sadu. Seminaru je prisustvovalo oko 30 mladih sindikalnih aktivista  iz različitih sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine. Predavači na seminaru su bili predstavnici švedskog sindikata LO Zapadna Švedska Mia Durys i Jack Lemoine, na temu trenutna situacija i osnovne aktivnosti Sekcije mladih LO.

Predsednik Sekcije mladih SSSV, Stefan Lopušina prezentovao je rad i aktivnosti Sekcije mladih u prethodnom periodu, govorio je o održanim seminarima i učešću mladih sindikalaca na Prvomajskom protestu u Beogradu koji je održan pod sloganom "Veće plate – za ostanak i opstanak" i "Ko će da vam radi kad odu mladi". U više gradova i opština na teritoriji Vojvodine, održani su okrugli stolovi i tribine u vezi sa promocijom sindikata mladim članovima sindikata i budućim sindikalcima jer mladi nisu dovoljno informisani o ulozi sindikata.  

Kroz dobro osmišljene radionice i timski rad, mladi sindikalci su dali svoje viđenje kako učlaniti što veći broj mladih u sindikat i kako osnažiti mlade koji su već u sindikatu, kako širiti mrežu sekcije mladih. Ovakav vid interaktivne komunikacije traži od učesnika aktivno učešće, da razmišljaju i gledaju napred, i pokušaju da dođu do rešenja problema i samim tim ostavljaju prostora za dalji rad.

 
Aktivnosti koje bi trebalo sprovesti su predavanja o sindikalnom organizovanju  u srednjim školama i fakultetima, edukacija mladih o pravima iz radnog odnosa putem seminara, okruglih stolova, preko društvenih mreža. Zatim organizovati sportska druženja i zajedničke kampanje, uspostavljanje partnerstva sa drugim organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Deo seminara je bio posvećen očuvanju životne sredine pod motom "Nema posla na mrtvoj planeti" jer krajnje neodgovornim ponašanjem zagađuje se životna i radna sredina, ugrožavaju se ljudski životi, životinjski i biljni svet.
Predstavnici švedskog sindikata prezentovali su film o devojčici Greti koja se obraća Vladi Švedske po pitanju neophodnih mera koje bi bile preduzete po pitanju globalnih klimatskih promena. Prezentacija je zainteresovala sve učesnike i podstakla na razmišljanje o problemima koji su zahvatili našu planetu i buđenju svesti vezano za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Učesnici su seminar ocenili kao veoma uspešan, i da je rad  kroz zanimljive radionice i teme,  izuzetno dragocen pre svega zbog sticanja novih znanja, podizanje sindikalne svesti,  razmene iskustava i druženja, ali i planiranja daljih aktivnosti Sekcije mladih u narednom periodu.

 


U Srbiji dve trećine radnika hronično iscrpljeno
27. 5. 2019. Izvor: Dnevnik

Više od dve trećine Srba pati od hronične iscrpljenosti na poslu ili je bilo na ivici iscrpljenosti, navedeno je u međunarodnoj zdravstvenoj studiji za 2019. godinu koja je nedavno predstavljena na međunarodnoj konferenciji u Berlinu. Sindrom "izgaranja" na poslu najviše pogađa Ruse – 72 odsto, Srbe – 66 odsto i Poljake – 62 odsto.
Ispitanici u Rusiji, Srbiji i Poljskoj lek za iscpljenost na poslu vide pre svega u adekvatnoj naknadi za prekovremeni rad u cilju sprečavanja stresa. Ujedno, čak 57 odsto Srba uvereno je da nešto nije u redu sa današnjim poslovnim okruženjom smatrajući da upravo ono izaziva iscrpljenost na poslu.
Sociolog dr Nada Novaković, stručni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, objašnjava za "Dnevnik" da su radnici Srbije umorni i iscrpljeni zbog brojnih razloga.
- Na jednoj strani su sistemski faktori, priroda kapitalističkog sistema ovde uspostavljenog koji je radnike materijalno, socijalno i kulturno degradirao i bacio na margine društva. Potom je usledio proces privatizacije društvene svojine koji je masovno radnike ostavljao bez posla. Na kraju je stiglo i fleksibilno radno zakonodavstvo kojim je legalizovan odnos kapitalista i najamnih radnika ali u korist interesa kapitala - kaže Nada Novaković.- Ukratko rečeno, radnicima je pripala neizvesna sadašnjost i budućnost i na to nemaju gotovo nikakav uticaj. Postali su masovni gubitnici tranzicije, privatizacije, posla, zarada i svega što im pripada iz radnog odnosa. OPŠIRNIJE


Brnabić: Vlada spremna za kolektivne ugovore
23. 5. 2019. Izvor: Tanjug

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlada spremna da potpiše posebne kolektivne ugovore za državne organe i jedinice lokalne samouprave kojim će zaposlenima, pored toga što će biti zadržana postojeća prava, biti data i nova.
Brnabić je u razgovoru sa predsednicima Sindikata uprave Srbije, Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije rekla da je vlada spremna i da deo fiskalnog prostora usmeri ka povećanju plata državnih službenika i nameštenika.
Kako je istakla, vlada nije spremna da jedino zaposlenim u državnim organima uskrati povećanje plata zarad isplate toplog obroka i regresa, na čemu su na današnjem sastanku insistirali predsednici sindikata. OPŠIRNIJEARHIVA VESTI

2019. V3.0