- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Štrajk vrbaskog javnog prevoznika i dalje na snazi
30. nov. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

VRBAS: Predsednik sindikata radnika Javnog preduzeća za prevoz putnika „Vrbas” Predrag Baletić kaže da je štrajk i dalje u toku, iako su pojedine kolege počele da voze.
Juče su radnici ovog preduzeća stupili u štrajk zbog 11 meseci neisplaćenih plata i nemogućnosti da sipaju gorivo u svoja vozila, jer im je kompanija NIS povukla menična ovlašćenja zbog dugova.

- I dalje nije postignut nikakav dogovor, dobili smo samo obećanja da će nam biti uplaćen neki novac kroz dva, tri dana, jer je sada period naplaćivanja mesečnih karata - kaže Baletić i dodaje da namerava da danas krene u Beograd na razgovor kod ministra rada Aleksandra Vulina, koji je već dva puta najavljivao svoj dolazak u Vrbas, pa se nije pojavio. Baletić je zaposlen u javnom preduzeću već deset godina i kaže da se direktori smenjuju, a da problem radnika niko ne rešava. OPŠIRNIJE


Iduće godine žene će raditi šest meseci duže
29. nov. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Svi zaposleni koji ispunjavaju uslove za penzionisanje od Nove godine, moraju krenuti da prikupljaju dokumentaciju jer zahtev za penziju filijali Fonda PIO moraju predati do 30. decembra. Oni najkasnije do tog datuma moraju raskinuti radni odnos jer, ako zahtev podnesu 1. januara 2017, za njih važe pravila penzionisanja koja se primenjuju naredne godine, a donose najmanje pola godine duži rad.
Za punu starosnu penziju ženama treba 65 godina i 40 staža, koliko i muškarcima. Do penzije mogu doći muškarci i žene sa 65 godina i najmanje 15 radnog staža. No, postoji mogućnost i prevremenog penzionisanja, ali se za svaku nedostajuću godinu života penzija umanjuje za 0,34 odsto. Zakon, koji se primenjuje od 1. januara 2015, uslov za starosnu penziju za žene sukcesivno podiže svake kalendarske godine šest meseci. Na kraju ove godine, da bi otišle u penziju, žene moraju da imaju 61 godinu života i najmanje 15 penzijskog staža, a muškarci 65 života i bar 15 radnog staža.
Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene u ovoj godini je 55 godina života i 37 staža, a za muškarce 55,8 godina i 40 godina radnog staža. Uslov za prevremenu starosnu penziju podiže se do 2024, kad će žene i muškarci biti izjednačeni jer će i jedni i drugi morati imati 65 godina života i 40 godina radnog staža. OPŠIRNIJERazmena iskustava za bolja radnička prava
7. nov. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, u prisustvu predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića i generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine Nikole Banjca, primio je predstavnike sindikalne organizacije Okruga Vestra Jetaland iz zapadnog dela Švedske.
Ivan Đoković je istakao da su takvi susreti od velikog značaja za kreiranje strateških pravaca delovanja i konkretnih podsticajnih mera namenjenih privredi, ali i programskih aktivnosti Sekretarijata, što jeste polazna tačka i tačka oslonca u stvaranju plodnog tla za realizaciju novih projekata.
– Predstavnici sindikalne organizacije zapadnošvedskog okruga su, prilikom boravka u Srbiji i Vojvodini, upoznali i kulturno-istorijska znamenja, iskusili gostoprimstvo i čari potencijala turističkih resursa koje nudimo – rekao je Đoković. – Razmenili smo iskustva o funkcionisanju pravnog sistema, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite, sindikalnog udruživanja i zaštite prava radnika, međunarodne i međuregionalne saradnje, a upoznali smo se i s njihovim stanovištem po pitanju iskustvenog doživljaja naše zemlje. OPŠIRNIJE


ARHIVA VESTI

2015. V3.0