25-27. novembar 2013. godine

MEĐUNARODNI KAMP MLADIH DKMT REGIONA

Međunarodni kamp mladih DKMT regiona održava se od 25. novembra do 27. novembra 2013. godine u Bačkoj Palanci, u organizaciji Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i fondacije Friedrich Ebert za jugoistočnu Evropu.

Teme dvodnevnog seminara su:
Ø "Razvoj sindikalnog pokreta i privlačenje novih članova – koncipiranje strategija za privlačenje novih članova"
Ø "Organizovanje postojećih članova i formiranje odbora mladih tamo gde ih nema"

Pored Sekcije mladih SSS Vojvodine, učesnici kampa su i mladi sindikalni aktivisti iz Rumunije i Mađarske. Cilj Međunarodnog kampa mladih je razmena iskustava u vezi animiranja mladih zaposlenih da se učlane u sindikat i da se aktiviraju u Sekciju mladih. Neophodno je da Samostalni Sindikat ima dugoročnu strategiju za privlačenje novih članova i da se pojačaju aktivnosti na privlačenju novih članova – kampanje koje će raditi na marketingu i promociji sindikalnog pokreta.

- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

2020. V3.0