12-13. novembra 2013

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV

Sekcija žena SSSV u okviru zajedničkog Projekta sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske, organizuje dvodnevni seminar koji će se održati od 12. do 13. novembra 2013. godine (utorak - sreda) u Bačkoj Palanci.

Cilj održavanja seminara je da kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju saznate više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da utvrdimo moguće pravce i aktivnosti na unapređenju rada Sekcije žena SSSV.

Teme seminara su:

PREDSTAVLJANJE SINDIKATA LO: Osnovni zadaci i ciljevi, Socijalni dijalog, Organizovanost,...

OSNOVNI ZADACI SINDIKATA NA POSTIZANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI - Na koji način poboljšati položaj žena na radnom mestu i u društvu. Osnovni zadaci i aktivnosti i instrumenti za poboljšanje položaja žena;

VAŽNOST PRIDOBIJANJA MLADIH U SINDIKAT – pristup mladim ljudima, posebno mladim ženama. Kako informisati i pridobiti mlade tokom školovanja? Zaštita mladih tokom sezonskog – letnjeg rada. Sistem edukacije i organizovanje kampanja;

AKTIVNO UČEŠĆE ŽENA U KREIRANJU DRUŠTVENOG OKRUŽENJA: Kako uzeti značajno mesto u društvu i uticati na odlučivanje, predstavljanje metoda priručnika "The Power Handbook", koji govori o tome kako možemo uzeti mesto u društvu i o metodama dominacije. Posebne aktivnosti na obrazovanju i motivaciji žena da uzmu aktivno učešće na mestima donošenja odluka;

INFORMISANJE I PR: Informisanje članstva i javnosti, pridobijanje podrške javnosti za poboljšanje položaja žena. Javni nastup i odnosi sa medijima.

- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

2020. V3.0